Hvordan kan man måle temperatur på afstand?

Jeg har set, at man kan måle temperaturen på ting uden at berøre dem ved hjælp af et særligt instrument, hvor man peger på objektet med en laserstråle. Hvordan kan en laserstråle afsløre temperaturen?

infrarødt termometer på ternet baggrund
© Shutterstock

Apparatet kaldes et infrarødt termometer, og det findes i talrige varianter, som alle bygger på samme princip: Det måler den infrarøde stråling, som alting udsender. Den laserstråle, som nogle infrarøde termometre er udstyret med, har alene til formål tydeligt at markere det område, hvis temperatur man ønsker at måle.

Laserstrålen kan sagtens undværes. I 1879 fandt den østrigske fysiker Josef Stefan ud af, at den elektromagnetiske stråling fra en genstand afhænger af genstandens temperatur.

Nærmere bestemt stiger strålingen, herunder også den infrarøde del af den, med den absolutte temperatur, altså antallet af grader over det absolutte nulpunkt, i fjerde potens.

Et infrarødt termometer opfanger strålingen, hvorefter en lille computer sørger for at regne baglæns og omregne strålingen til en temperatur. Metoden er både nøjagtig og hurtig, og i industrien anvendes den blandt andet til at måle temperaturen på genstande, som bevæger sig. Da der ikke er direkte kontakt mellem termometeret og emnet, er metoden meget hygiejnisk, og derfor bruges den også, når der skal måles temperaturer på fødevarer.

Ulempen er, at et infrarødt termometer udelukkende måler overfladens temperatur. Desuden kan der opstå målefejl, hvis man peger på en glat og reflekterende flade, ligesom målingerne kan blive forstyrret af varme fra genstande i nærheden af målestedet.