Hvordan læses en stregkode?

Så vidt jeg har forstået, er der en masse information i en vares stregkode. Hvad fortæller den?

© Shutterstock

Stregkoden kom sidst i 1940’erne og er opbygget efter faste regler. Et af de mest udbredte systemer kaldes EAN-13. Det består af 13 cifre, hvor hvert ciffer vises som en kombination af streger og mellemrum.

I stregkoden er der nogle streger, der er lidt længere end de øvrige. Forrest og bagest findes grænsestreger, som fortæller en stregkode-skanner, hvor stregkoden begynder og slutter. Midt i koden findes to midterstreger, som opdeler koden i to, så de 13 cifre er lettere at taste ind, hvis det skal gøres manuelt. Samtidig gør de skanningen nemmere, fordi skanneren kan aflæse de to halvdele af koden uafhængigt af hinanden, og ligegyldigt hvordan varen vender. Skanneren stykker derefter selv de to halvdele rigtigt sammen.

De første to af stregkodens 13 cifre er en landekode, som fortæller, i hvilket land markedsføreren er tilmeldt – men ikke nødvendigvis, hvor varen er fremstillet. Danmark har fx landekoden 57, og Island har landekoden 56. De næste fem cifre fortæller, hvem producenten eller importøren er, mens de følgende fem cifre er det varenummer, virksomheden har tildelt varen for at kunne styre både lager og salg.

Det sidste tal i stregkoden er et kontrolciffer. Skanneren har en indbygget formel, som den anvender på de 12 første cifre, hvorefter den tjekker, at resultatet er lig med kontrolcifret.