Hvordan tæller man lynnedslag?

Man hører ofte præcise tal for, hvor mange gange lynet har slået ned under et uvejr. Hvordan måler man det?

Lyn
© Shutterstock

Lyn tælles ved hjælp af såkaldte lynpejlere. Det er målesystemer, der registrerer samtlige lyns retning, tidspunkt og strømstyrke.

Informationerne gør det muligt at lave en ret præcis grafisk oversigt – typisk med prikker på et landkort – over et lands tordenvejr.

Måleresultater gavner mange

Især meteorologer benytter sig af lynpejlerne for at få oplysninger om skytyper og nedbørsformer, men deres måleresultater er til gavn for mange andre i samfundet.

Eksempelvis bruger forsikringsbranchen dem i forbindelse med skadeserstatninger efter lynnedslag, og elværkerne, når de efterforsker eventuelle driftsforstyrrelser.

Hvor slår lynet ned?

Et lyn genererer en elektromagnetisk bølge i det område, hvor det slår ned – på samme måde som sten laver ringe i vandet – og den bølge kan pejlerne måle.

Lynpejlere opererer i flok, ved at flere pejlere registrerer det samme lyn, hvorefter de sender deres informationer til en central enhed, som regner sig frem til det sted, hvor lynet har slået ned.

Målingen har en fejlmargin på 500-1000 meter, men den er langt mere præcis end tidligere målemetoder.

Alle lyn måles

I dag bliver alle lyn registreret – også dem, som slår fra sky til sky.

På dette punkt er det nye lynpejlesystem langt bedre end det gamle, der var baseret på antenner med nummertællere. Især luftfarten har glæde af oplysningerne om sky-lyn.