Hvordan virker aircondition?

Når man på en varm sommerdag træder ind i et lokale med aircondition, er forskellen slående. Men hvordan køles luften?

Girl playing with aircondition

Et airconditionanlæg fungerer på samme måde som et køleskab. Men hvor køleskabet kun køler et lille, afgrænset rumfang, kan aircondition køle en hel lejlighed, butik eller et kontor. Det gør den ved at udnytte den fysiske lov, der siger, at når en væske fordamper, vil den opsuge varme fra omgivelserne.

Et flydende kølemiddel ledes ind i et fordampersystem, hvor trykket er lavt. Det lave tryk får kølemidlet til at fordampe til en gas, og derved afkøles anlæggets ribber. De har en stor overflade og sænker temperaturen på den luft, som en blæser sender hen over dem og videre ind i rummet.

Processen danner varme, og airconditionen har både en kold og en varm side. Kold luft kan indeholde mindre fugtighed end varm, og anlægget danner derfor kondensvand, som skal ledes bort. På varme dage kan det ligefrem dryppe fra en aircondition.

Lavt tryk giver kold luft

Hovedelementet i aircondition er en kølevæske, som under lavt tryk omdannes til gas. Processen afgiver kulde, som sendes indenfor, mens den varme luft holdes ude.

  1. Et flydende kølemiddel ledes gennem en ekspansionsventil og ind i et rør, hvor trykket er lavt.

  2. Kølemidlet fordamper og bliver til en gas. Processen absorberer varme fra omgivelserne, og rørene køles af.

  3. En blæser puster den kolde luft ind i rummet.

  4. Gassen ledes gennem en kompressor, der øger trykket og omdanner gassen til væske.

  5. Ved denne proces opstår varme, som afgives i rør på den modsatte side og blæses ud i det fri af en ventilator.

  6. En termostat slukker anlægget, når luften indenfor er tilstrækkeligt kold.