Hvordan virker en cd?

En cd kan indeholde meget musik, men hvordan får man den ned på skiven?

Bærbar cd-afspiller
© Shutterstock

Først skal musikken oversættes til digitale koder, der består af nuller og ettaller. Hertil bruges et system, der aflæser lydbølgerne for eksempel hver tusindedel sekund og deler dem op i punkter kaldet samples. For at få en optimal lydgengivelse skal der bruges 44.100 samples pr. sekund. Hver sample fylder to bytes, og da musikken skal afspilles i stereo, kræves der godt 783 millioner bytes til det normale maksimum på 74 minutters musik. Disse bytes skal herefter lagres på den lille cd-skive. Det meste af skiven består af klar, sprøjtestøbt plastic. På undersiden præges en lang spiral med mikroskopiske fordybninger, som repræsenterer de mange bytes. Ovenpå lægges et lag af reflekterende metal (aluminium, guld eller sølv), som igen dækkes af et lag beskyttende akryl, hvorpå cd’ens label er trykt. Dataspiralen kan siden aflæses ved hjælp af en laserstråle, der lyser igennem plasticen og reflekteres af metallaget. Fordybningerne skal naturligvis være meget små for at få plads. De mindste er knap en tusindedel millimeter lange, mens hele dataspiralen ville være omkring fem kilometer lang, hvis den blev strakt ud.