Shutterstock
induktionskomfur

Hvordan virker et induktionskomfur?

Et induktionskomfur fungerer helt anderledes end andre varmekilder. På sådan et komfur er det nemlig kun gryden eller panden, der bliver rigtig varm, mens selve kogepladen blot bliver svagt varm. Hemmeligheden er en elektrisk spole under kogepladen.

Et induktionskomfur fungerer helt anderledes end andre varmekilder. På sådan et komfur er det nemlig kun gryden eller panden, der bliver rigtig varm, mens selve kogepladen blot bliver svagt varm.

Hemmeligheden er en elektrisk spole under kogepladen.

Magnetisme skaber modstand

Når der sendes strøm gennem spolen, danner den et højfrekvent magnetfelt. Dette magnetfelt skaber en elektrisk strøm i grydens eller pandens bund, og på grund af den elektriske modstand bliver metallet i gryden eller panden varmt – og den varme forplanter sig herefter til maden.

Induktionskomfurer er en del dyrere end traditionelle komfurer. Til gengæld bruger de mindre energi, blandt andet fordi de er meget hurtige til at varme maden op og lette at regulere.

Kogepladen bliver desuden hurtigt kold, og som en ekstra sikkerhed slukker komfurets elektronik automatisk, når kogegrejet fjernes.

Ikke alle gryder kan bruges

Ulempen er, at man kun kan anvende gryder, potter og pander med en bund, som en magnet kan sidde fast på, fx en bund af jern eller titanium.

Enkelte kritikere mener, at det magnetiske felt fra et induktionskomfur kan være sundhedsskadeligt, men i de undersøgelser, der er foretaget, har det ikke været muligt at påvise nogen nævneværdig sundhedsrisiko. Under alle omstændigheder aftager feltet lynhurtigt med afstanden.

© claus lunau

Elektromagnetisk princip koger dine kartofler

Under den keramiske kogeplade på dit induktionskomfur gemmer en strømførende spole sig. Spolen skaber et magnetfelt, der overfører en elektrisk strøm til gryden og tilbereder din mad.

Vekselstrøm sendes ind i en magnetspole

I et induktionskomfur er selve kogepladen en magnetspole, som ikke bevæger sig. Ved at vekselstrøm sendes igennem spolen, bliver de magnetiske poler konstant vendt, og et svingende magnetfelt opstår.

Elektrisk modstand udvikler varme

Det svingende magnetfelt reagerer med gryden på kogepladen og inducerer en strøm i grydens bund. Den elektriske modstand i grydens metal er så høj, at metallet opvarmes og tilbereder maden.

Magnetfeltet dør ud, hvis gryden fjernes

Induktion skaber et koblet elektromagnetisk nærfelt mellem kogeplade og gryde, som dør ud med stigende afstand. Derfor er kogepladen kun tændt lige under gryden og slukker øjeblikkeligt, når den løftes.