Hvordan virker et polaroidkamera?

Film skal normalt fremkaldes i særlige væsker i mørke rum, så hvordan bliver polaroidbilleder fremkaldt på sekunder?

Nye polaroidkameraer kan både indstilles efter lysforholdene og kobles til smartphones.

© Giphy

Analoge fotografier kræver normalt filmruller, et mør­­ke­­kam­­mer og lysfølsomme kemikalier for at blive fremkaldt. Et polaroidkamera samler alle elementerne i den proces i sit indre ved at indbygge film og kemikalier i samme papir.

I et analogt kamera reagerer filmen, når lys lukkes ind, og dan­­ner et negativ – et billede, hvor lyset i motivet fremstår som sine komplementærfarver. Rød bliver til cyan, grøn til magenta og blå til gul.

I et mørkekammer skal negativet gennemlyses over på et stykke fotopapir belagt med halogensølv, der re­a­ge­rer på belysningen og danner det endelige billede. Ke­­mi­­ka­­lier­­ne i fotopapirets belægning er ekstremt følsomme over for lys, og derfor skal fremkaldelsen foregår i komplet mørke.

Et polaroidkamera er et hurtigtvirkende mørkekammer, hvor der kun kommer lys ind i et øjeblik efter tryk på udløseren.

Lyset danner et negativ på et stykke lagdelt film, mens de to rul­ler, som skubber papiret ud af kameraet, påfører ke­mi­­ka­lier, som udfylder de områder i negativet, der ikke allerede har reageret. Få sekunder efter har kameraet dannet et færdigt foto.

Seks farvelag maler et samlet billede

En polaroidfilm består af tre lysfølsomme lag, der aktiveres, når henholdsvis rødt, grønt og blåt lys lukkes ind. Lyset tegner et negativ i laget som en hinde af sølvkrystaller. Under hvert af disse lag ligger et lag med gult, magenta og cyanblåt farvestof, som udløses af fremkaldevæske, når filmen rulles ud af kameraet.

Der, hvor sølvet er udløst i laget ovenover, trænger farvestoffet ikke igennem. I stedet danner farverne fra de to øvrige farvestoflag tilsammen farven i de lysfølsomme lag.

På et foto af en blå himmel blokerer det lysfølsomme blå lag fx for gult farvestof, mens magenta og cyan danner blå.

© Mikkel Juul Jensen/Polaroid Originals

Polaroidkameraet er et minimørkekammer

Billeder taget med et polaroidkamera bliver fremkaldt med det samme takket være et kompakt system, der komprimerer alle det analoge fotos processer i selve kameraet.