Shutterstock
Kollapsende luftbobler får elkedlen til at larme

Hvorfor larmer elkedler så meget?

Elkedler larmer, men bliver stille, når vandet koget. Hvad er det, der foregår?

Det meste af støjen fra en elkedel skyldes bobler af damp, som kollapser i vandet. Årsagen skal findes i selve elkedlens grundprincip, som fungerer ved, at et varmelegeme i bunden af kedlen er i direkte kontakt med vandet.

Lige når kedlen tændes, er den stille, fordi varmelegemet varmer op. Når det passerer en kritisk temperatur, begynder vand at fordampe på overfladen af varmelegemet. Det skaber små dampbobler, som næsten øjeblikkeligt kollapser på grund af kontakten med det omgivende kolde vand.

Det giver først en sydende lyd, men efterhånden bliver boblerne større og bevæger sig længere op i kedlen, inden de kollapser. Det er under den fase, at lyden fra elkedlen når sit højeste niveau.

Til sidst er vandet i kedlen så varmt, at boblerne ikke når at kollapse, inden de når vandoverfladen. På dette tidspunkt høres boblelyden, som vi også kender fra en gryde.

Fænomenet med kollapsende bobler kaldes kavitation, og det skaber mange problemer for ingeniører; fx kan en forkert designet skibsskrue, der roterer for hurtigt, skabe kavitation.

Den hurtige rotation betyder, at vandet omkring skruen ikke kan følge med rundt, og luftbobler opstår. I første omgang nedsætter boblerne skruens effektivitet, og når de kollapser slider de på skruens metal.