Paul Cocksedge Studio
Telefon i glasbeholder

Hvorfor virker et glas som en højttaler?

En mobiltelefon spiller højere, hvis den bliver lagt i et glas, men hvorfor egentlig?

Lyd består af luftens molekyler, som bevæger sig i trykbølger væk fra en lydkilde, som igangsætter bevægelserne.

Du hører din telefon afspille musik, fordi en lille højttaler i telefonen laver små vibrationer, der sætter luftens molekyler i bevægelser, som i sidste ende når frem til dine ører i form af musiknumre.

Glas forstærker bølger

Trykbølger i luften kan forstærke hinanden, og derfor kan lyden fra din telefons lille højttaler også forstærkes.

Hvis du placerer din mobiltelefon i et glas, går lydbølgerne nemlig ikke ud til alle sider, som de ellers ville, men bliver reflekteret tilbage og dirigeret i omtrent den samme retning – op af glasset.

På vejen op kan bølgerne mødes og forstærke hinanden – gå i resonans. Og flere af bølgerne når direkte frem til dine ører, end hvis telefonen lå frit i lokalet, og lydbølgerne kunne bevæge sig i alle retninger og afgive deres energi i vægge, møbler og så videre.

Samme princip bliver udnyttet i en separat højttaler, som dirigerer lydbølgerne fokuseret og forstærket afsted.

Princippet genfindes også i mange musikinstrumenter – en guitars kasse forstærker for eksempel lyden betydelig mere, end hvis musikeren blot slog en enkelt udspændt streng an.

Kassen kaldes derfor også en resonanskasse.