Bygninger skal genbruges som klodser: Velkommen til virkelighedens legoby

Byggeriet står for 6 pct. af verdens CO2-udledning – men de færreste byggematerialer bliver genbrugt. Det vil entreprenørerne nu lave om på og halvere brugen af råmaterialer inden 2030. Se, hvordan fremtidens bygninger kan bygges, skilles ad og genopføres som legoklodser.

Topbillede_legoby
© Claus Lunau

Den ukrainske flygtningefamilie pakker sine ting. Stuen er fyldt med papkasser med alt, hvad familiemedlemmerne har anskaffet sig, mens de har boet i Nederlandene.

For nu skal de hjem igen. Krigen er slut, og de glæder sig. Men hvad har de at komme hjem til? Byen, de oprindeligt boede i, er som så mange andre sønderbombet. Alligevel er familiemedlemmerne ikke bekymrede, for de skal ikke bo i ruinerne. I stedet følger deres nye nederlandske hus med dem hjem som et samlesæt.

Det lyder som en vild fremtidsvision, men ifølge den nederlandske entreprenør Michel Baars kan det både lade sig gøre og betale sig.

“Jeg vil give alle de ukrainske flygtninge i Nederlandene et hus. Og når de så tager tilbage til Ukraine, tager de deres hjem med sig,” fortæller han til Illustreret Videnskab.

Husene skal bygges som moduler, der ligesom legoklodser let kan samles og skilles ad igen. Og det er vigtigt – ikke alene for at Ukraine hurtigt kan blive genopbygget, men også for at hele byggebranchen bliver langt grønnere i fremtiden og sparer os for millioner af tons affald.

Jeg vil give alle de ukrainske flygtninge i Nederlandene et hus. Og når de så tager tilbage til Ukraine, tager de deres hjem med sig. Entreprenør Michel Baars
legomand
© Shutterstock & Claus Lunau

Genbrug gøres nemt

Behovet for at øge mængden af genbrug i byggebrancen er akut. Tal fra EU viser, at byggeaffald og rester af nedrevne bygninger udgør over en tredjedel af alt affald i Europa.

Da byggeriet står for 6 pct. af verdens samlede CO2-udledninger, er der en stor gevinst at hente, hvis materialerne kan genanvendes i nye byggerier.

cirkeldiagram
© Shutterstock

Europa drukner i byggeaffald

Byggeri (gul) udgør hele 35 pct. af EU’s samlede mængde affald, mens udvinding af råstoffer fra bl.a. miner (rød) står for 28 pct. Til sammenligning udgør husholdningsaffald (lilla) 8 pct., mens affald fra produktion og fremstilling af varer (grøn) udgør 10 pct. Heldigvis kan modulbyggede huse begrænse mængden af byggeaffald, mens nye teknikker tillader et stadig større genbrug af byggematerialer.

Potentialet har givet den nederlandske entreprenør Michel Baars idéen til at skabe supergenanvendelige modulhuse ud af faldefærdige bygninger. Baars kalder sig selv “urban miner”, altså en, der driver minedrift i byerne. Det er bare ikke sølv eller kobber, han graver efter, men byggematerialer.

“Mit løfte til byggebranchen i Nederlandene er, at vi ikke river ned. Vi høster,” understreger Michel Baars over for Illustreret Videnskab.

I 2020 var byggeindustrien i Nederlandene ansvarlig for 50 pct. af landets råstofforbrug, 40 pct. af affaldsproduktionen og over en tredjedel af udledningerne af drivhusgas.

Men målet er, at landet i 2050 skal have en cirkulær økonomi, dvs. et affaldsfrit samfund, der så vidt muligt bruger bæredygtige og vedvarende materialer.

new-horizon

Firmaet New Horizon har opfundet en metode, som nedbryder beton til de oprindelige bestanddele, sand, sten og cement. Herefter indgår de i ny beton med et lavt klimaaftryk.

© Michel Baars

Michel Baars’ firma, New Horizon, har høstet byggematerialer i form af bl.a. beton og teglsten de seneste fem-seks år. Han anslår, at 80 pct. af den mængde materialer, der bliver recirkuleret fra nedrevne bygninger, er sten og beton. Dertil kommer alt det andet i en bygning, fx træ, kabelbakker, døre, aluminium og stål.

“Genbrug af disse materialer kan få os op til 95 pct., men det kræver en række innovative løsninger,” understreger Michel Baars.

En af disse løsninger har han selv stået for på betonområdet, hvilket har gjort New Horizon til den største leverandør af brugt beton i Nederlandene i dag. Betonen bliver skilt ad i sine oprindelige bestanddele og støbt til firkantede blokke, der let kan sættes sammen til fx nye fundamenter.

Mit løfte til byggebranchen i Nederlandene er, at vi ikke river ned. Vi høster. Entreprenør Michel Baars
legomænd-arbejder
© Shutterstock & Claus Lunau

Hver gang Baars og hans folk river en faldefærdig bygning ned, afslører den ikke kun, hvilke materialer der kan genanvendes – den viser også, hvordan fremtidens huse skal bygges, hvis de skal være nemme at genbruge. Og det er bestemt ikke, sådan som husene fra det 20. århundrede blev konstrueret – fx er mursten ofte så svære at rense for gammel mørtel, at det ikke kan betale sig at genanvende dem.

nedrevet-hus
© Shutterstock

Derfor er bygninger svære at genanvende

Erfaringerne bliver ført til protokols i det såkaldte Circular Design Collective, som er et samarbejde mellem New Horizon og andre firmaer i byggebranchen, og konklusionen er klar: Bygninger skal i fremtiden være lette at skille ad og samle igen, akkurat som legoklodser.

Huset flytter med

Metoden kaldes modulbyggeri og blev bl.a. anvendt i Sydkorea til vinter-OL i 2018, hvor den modulbaserede OL-by efterfølgende blev pillet ned og genopført som almindelige boliger andre steder.

En af fordelene ved modulerne er, at de bliver konstrueret på en modulfabrik. Modsat på en traditionel byggeplads foregår alt byggeriet indendørs, og det har stor betydning for byggematerialernes tilstand.

“Det er den nye type industrialiseret byggeri,” forklarer Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker på Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet i Danmark, til Illustreret Videnskab.

“Metoden giver rigtig god mening for det lette byggeri, hvor vi bruger organiske materialer, fordi vi netop kan bygge dem under kontrollerede fugt-, temperatur- og arbejdsforhold.”

modul-bygning

Modulhusene kan sammensættes på mange forskellige måder og i flere etager. Ukrainske flygtninge i Nederlandene vil senere kunne tage husene med sig hjem.

© In the Middle of the Street

Selve grundidéen med at bygge i moduler er dog langtfra ny. Faktisk var moduler helt centrale, da fx København blev byfornyet. Det foregik i stor stil i 1980’erne og 1990’erne, hvor husene i baggårdene blev revet ned og bagtrappen lukket, og moduler med badeværelser blev løftet ind med kran og stillet oven på hinanden.

“Det var der, vi fandt ud af, at modulbyggeri er utrolig smart,” siger Torben Valdbjørn Rasmussen og fortsætter:

“Moduler behøver ikke at være fabriksfremstillet. De kan også bare være gamle containere. Ofte er de kun ment som midlertidige boliger i et område, hvor man har haft en tsunami eller en anden naturkatastrofe, som gør, at man har behov for boliger meget hurtigt.”

Forskerne elsker moduler

Listen over smarte ting ved modulbyggeriet er lang. Det dokumenterede tre koreanske bygningsforskere med en stor oversigtsartikel i 2022.

skibscontainer-hus

Containerboliger bliver stadig mere udbredte som et billigt alternativ til traditionelle huse.

© Shutterstock

Modulbygninger kan bl.a. opføres hurtigere – ofte dobbelt så hurtigt som traditionelt byggeri. Det skåner naboerne for byggelarm og gør byggeindustrien mere produktiv.

Samtidig foregår konstruktionen af modulerne i et kontrolleret miljø. Det betyder, at kvaliteten af arbejdet er højere, og at der sjældnere sker fejl. Mængden af byggeaffald falder ifølge de tre koreanske forskere også med ca. 65 pct. Det skyldes bl.a., at fx brædder ikke behøver at blive savet til på byggepladsen, men i stedet kan bestilles i præcis den rigtige længde fra savværket, fordi modulerne har faste standardmål.

Modulbyggeri er desuden sikrere for håndværkerne. En ph.d.-afhandling fra Massachusetts Institute of Technology, MIT, i USA viser fx, at risikoen for arbejdsulykker falder med hele 80 pct. i forhold til byggeri på traditionelle byggepladser.

Og når det også tages i betragtning, at modulerne kan masseproduceres på samlebånd, reduceres de samlede omkostninger ved et byggeri drastisk.

Moduler gør huse superfleksible

Fordelene ved at bygge med moduler er mange. Et modul kan let skiftes ud, hvis der opstår en skade, ligesom det er muligt at tilføje eller fjerne moduler, hvis du ønsker dig et større eller mindre hus.

byggeri-effektiv
© Claus Lunau

1. Fabrik effektiviserer byggeriet

Modulerne bygges nærmest på samlebånd i en fabrikshal, der både beskytter byggematerialer og håndværkere mod vind og vejr. Undersøgelser har vist, at modulbyggeri både er billigere og sviner mindre end traditionelt byggeri.

samle-huse
© Claus Lunau

2. Huse samles med rekordfart

På byggepladsen ankommer modulerne på en blokvogn, hvorfra de med kran løftes på plads og samles. Herefter tilsluttes vand, kloak og strøm gennem forberedte koblinger. Modulhusene er færdige på den halve tid af normalt husbyggeri.

genbrug-klodser
© Claus Lunau

3. Moduler udskiftes som legoklodser

Hvis et modul får en storm- eller brandskade, er det let at skifte ud. Det er også let at bygge til, hvis huset skal være større, eller sælge et modul fra, når børnene flytter hjemmefra, så huset passer til antallet af beboere.

Samtidig er modulopbyggede huse superfleksible, fortæller Torben Valdbjørn Rasmussen.

“Når du har et modulbyggeri, så har du jo også fleksibiliteten til at både udvide og reducere bygningen. Det kunne være at få et værelse mere. Man kan også tage et værelse af, hvis nu der skulle opstå en vandskade. Det skadede modul kan så komme på værksted og få skiftet bygningsdele, som fx har råd og svamp,” forklarer han.

Modulbyggeriet har dog også ulemper; fx er modulernes størrelse begrænset af, hvad der kan lastes på en blokvogn og transporteres på vejnettet. Og så er det vigtigt, at byggematerialerne er af høj kvalitet.

Huse skal bygges af guld

Her kommer vi til en af Michel Baars største kæpheste, for bygger vi med dårlige materialer i dag – fx metal, der ruster, eller beton, der smuldrer – er bygningerne intet værd, når fremtidens urban miners piller dem ned om 40, 50 eller 60 år.

“Du bør bygge huse af guld, altså af materialer af høj kvalitet, for så er du sikker på, at de om ti år er endnu mere værdifulde. Det gør dem nemme at genbruge i fremtiden,” siger han.

Med alle fordelene i forhold til pris og særligt genanvendelighed ser Torben Valdbjørn Rasmussen absolut moduler som fremtiden for byggesektoren. Men han ser også en stor forhindring.

“Vi skal have forbrugerne til at efterspørge modulbyggeri. Byggebranchen er drevet af efterspørgsel, så der bliver bygget det, folk gerne vil have. Desværre har vi jo sådan et individualiserings-gen, og derfor vil vi allesammen have noget, som ingen andre har. Det skal vi ud over.”

Og her kan de ukrainske flygtninge gå forrest, for mon ikke de er fuldstændig ligeglade med, at nabohuset er magen til, hvis bare de har tag over hovedet og er hjemme i Ukraine igen.