Den Kinesiske Mur forsvinder

Naturens kræfter, horder af turister og en befolkning, der stjæler af stenene. Altsammen har tæret på Kinas nationalsymbol, Den Kinesiske Mur, og eksperter advarer nu om, at det berømte bygningsværk risikerer at forsvinde.

NB_u27 kinesisk mur

Næsten en tredjedel er allerede væk

Du skal måske til at skynde dig, hvis du vil se Den Kinesiske Mur. Næsten en tredjedel af Kinas nationalsymbol er nemlig mere eller mindre forsvundet.

Ifølge avisen Beijing Times er 1961 km af muren enten faldet helt sammen eller i elendig forfatning. Det svarer til ca. 30 pct. af den i alt 6350 km lange forsvarsmur i det nordlige Kina.

Naturfænomener nedbryder muren

Nedbrydningen skyldes blandt andet naturfænomener som lynnedslag, jordskælv og oversvømmelse, og eksperter opfordrer de kinesiske myndigheder til at klimasikre udsatte strækninger af muren.

Tyveri er en anden trussel mod det berømte bygningsværk, som står på UNESCO's liste over verdens kultur- og naturarv.

Nogle steder stjæler den fattige lokalbefolkning af stenene og bruger dem til at bygge deres egne huse eller sælge dem til turister.

Turisternes fødder slider på stenene

De mange besøgende slider også i sig selv på den gamle mur, og problemet forværres af, at turister er begyndt at opsøge dele af muren, der ikke er åben for offentligheden.

Det gamle bygningsværk har ellers overlevet århundreders krige og naturkatastrofer. Muren blev opført som forsvar mod nordlige rytterfolk under det sene Ming-dynasti, der regerede Kina fra 1368 til 1644. Oprindeligt bestod muren af adskilte sektioner, men de blev senere forbundet til en sammenhængende forsvarsmur.

Læs mere om hvem der byggede Den Kinesiske Mur.

Alle bygningsværker vil forsvinde en dag

Lige som Den Kinesiske Mur bliver nedbrudt, ville alle byer langsomt forsvinde fra Jordens overflade, hvis mennesket pludselig forsvandt. Læs om en mennesketom verden i artiklen: