Hvorfor vælter byggekraner ikke?

En byggekran formet som et T har en vægt i den ene ende og løfter med den anden. Hvordan kan det være, at sådan en kran ikke tipper, når den ikke er lastet?

Byggekraner i aktion
© Shutterstock

En byggekran er sjældent i balance. Derfor er det nødvendigt med et solidt fundament, der kan modstå de kræfter, der forsøger at tippe kranen, og her skal der både tages hensyn til lasten, egenvægten og vinden. En typisk høj byggekran har en udligger på 60 meter og en bagbro på 20 meter. Sådan en kran kan fx have en løftekapacitet på 300 tonmeter, hvilket betyder, at den kan løfte 10 tons 30 meter ude eller 5 tons 60 meter ude. For at minimere de kræfter, der forsøger at tippe kranen forover i lastet tilstand, sørger man for, at kranen ubelastet har et væltende moment bagover på omtrent det halve af løftekapaciteten, dvs. 150 tonmeter for en kran med en løftekapacitet på 300 tonmeter. Det gøres med en modvægt, som består af betonblokke anbragt bagest på bagbroen. En modvægt på 7,5 tons 20 meter ude på bagbroen vil bringe kranen i balance, når der løftes 2,5 tons 60 meter ude, hvis man ser bort fra udliggerens og bagbroens egenvægt. Momentet forover eller bagover vil da højst blive 150 tonmeter, og kranmasten skal være stærk nok til at optage dette væltende moment og føre det til betonfundamentet via store bolte. Og så skal fundamentet være tungt nok til, at kranen ikke vælter.