GlobalVision/Getty Images
Skyskrabere stiger fra planet.

Kan skyskrabere påvirke Jordens rotation?

Når jeg strækker armene ud, mens jeg roterer, sænkes hastigheden. Kan skyskrabere på samme vis påvirke Jordens rotation?

Hver gang ingeniører opfører en høj bygning, får de Jorden til at rotere en mikroskopisk smule langsommere end før, og dermed bliver døgnet også lidt længere.

Jo højere og tungere skyskraberen er, og jo tættere på ækvator bygningen bliver opført, desto mere bremser den klodens rotation.

Fænomenet har rod i roterende objekters fysik. Rotationshastigheden bliver påvirket, når fordelingen af masse ændrer sig i et objekt, der roterer.

Når massen flyttes tættere på massens centrum, stiger hastigheden, og når massen flyttes længere væk fra centrum, falder hastigheden.

Derfor drejer Jorden lidt langsommere rundt, hver gang skyskrabere rejser sig fra planetens overflade.

Princippet er også velkendt fra skøjteløbere, der roterer hurtigt om sig selv i piruetter. Når skøjteløberen rækker armene ud, falder rotationshastigheden.

Verdens højeste bygning, Burj Khalifa i Dubai, er 828 meter høj og vejer ca. 500.000 tons – småting i forhold til Jordens radius på 6371 km og masse på knap 6.000.000.000.000.000.000.000 tons.

Derfor blev Jordens rotation næsten ikke påvirket, da Burj Khalifa blev opført – dagen blev kun få milliontedele af en milliardtedel af et sekund længere.

500.000 tons vejer verdens højeste bygning, Burj Khalifa i Dubai.

Effekten fra en enkelt bygning er dog isoleret set så lille, at den hverken kan mærkes eller måles. Og selv alle Jordens skyskrabere tilsammen påvirker ikke døgnets længde mærkbart.

Effekten er fx stadig langt mindre end Månens tyngdepåvirkning, der forlænger døgnet med ca. 0,0016 sekunder hvert århundrede.