Hvornår blev de tidligste kloakker konstrueret?

Hvor langt tilbage i historien har man kendt kloakker? Og hvem byggede de første?

Antik kloak
© Shutterstock

De tidligste kloaksystemer er fra Babylon omkring 4000 f.Kr. Kloakkerne ledte vand væk fra gaderne, når det regnede, men enkelte huse var formentlig også tilsluttet systemet. Det var imidlertid først i Romerriget, at der blev skabt et rigtigt underjordisk kloaksystem til bortledning af spildevand fra bad og toiletbesøg. Omkring 800 f.Kr. blev de første kloakker under Rom anlagt. I lang tid var kloaksystemet reserveret offentlige institutioner, og først i år 100 e.Kr. blev der givet tilladelse til, at private hjem kunne tilslutte sig. Romernes kloaksystemer var ikke bare avancerede, men tilmed miljøvenlige. For eksempel blev vandet fra de offentlige bade ofte genbrugt som skyllevand til toiletter, inden det blev ledt videre til de store kloakker under byen og endte i Tiberen.