Shutterstock

Menneskets produkter vejer mere end naturens

Vægten af menneskeskabte ting fordobles hvert tyvende år og overstiger nu den samlede vægt af alle levende organismer.

Ingen dyreart har sat så dybe spor på kloden som mennesket. Alene vores antal er overvældende. Jordens 7,8 milliarder mennesker vejer tilsammen seks gange mere end verdens vilde pattedyr.

Dertil kommer, at vi i den allernyeste del af vores historie har sat så store fingeraftryk på Jorden, at geologerne overvejer, om mennesket skal tildeles sin egen geologiske tidsalder, antropocæn.

Vi har sat uudslettelige spor

Menneskets ændringer af landskabet, vores afbrænding af fossile brændsler og ikke mindst vores atomkraft og kernevåben har sat så varige spor på kloden, at de formentlig vil være synlige og målbare, længe efter at vores art er gået til grunde.

De seneste 100 år er vægten af menneskeskabte ting (rød kurve) eksploderet og overgår nu Jordens samlede biomasse (grøn kurve). Y-aksen viser vægten i billioner tons. Søjlen til højre viser vægten fordelt på materialerne beton (A), sand og grus til anlægsarbejder (B), mursten (C), asfalt (D) og metal (E).

© Shutterstock

Nu kan forskere fra Weizmann Institute of Science i Israel meddele, at vi har nået en ny milepæl i vores historie. De har beregnet, at menneskeskabte ting nu vejer lige så meget som vægten af alt liv på Jorden.

Forskerne har delt vores frembringelser op i fem store grupper efter, hvilke materialer de består af: beton, mursten, asfalt, metal og tilslagsmaterialer (sand, grus m.m.).

Når det hele lægges sammen, når vægten op på 1,1 billioner tons – det samme som Jordens biomasse. Og så er vores affald ikke engang regnet med.

Dæmninger, som her over Yangtzefloden i Kina, vejer godt til i statistikken. Alene betonen i dæmningen vejer over 60 millioner tons.

© Shutterstock

Vægten af menneskets ting er for alvor steget de seneste godt 100 år. Ifølge forskerne vejede de kun tre procent af biomassens vægt i år 1900.

Siden er vægten i gennemsnit blevet fordoblet hvert tyvende år. Nu producerer vi hvert år 30 milliarder tons materialer. Det betyder, at vi hver eneste uge skaber infrastruktur og produkter, som vejer lige så meget som hele verdens befolkning.