Hvordan rammer tunnelborere hinanden?

Når en tunnel bores, begynder man ofte fra hver sin side. Hvordan får man maskinerne til at mødes på midten?

1. september 2009

Et præcist møde kræver, at der foretages en uhyre nøjagtig opmåling, inden tunnelarbejdet for alvor går i gang. Under opmålingen etableres der fikspunkter på begge sider af den kommende tunnel. Punkterne er bestemt med en usikkerhed under en millimeter, og det er ud fra dem, at alle senere opmålinger sker. For at sikre, at tunnelen følger det planlagte forløb, bliver der løbende etableret nye fikspunkter på væggene inde i tunnelen. Med dem som basis foretages der hele tiden vinkel- og afstandsmålinger. Det sker med et instrument, som kaldes en teodolit. I lange tunneler supplerer man med en gyroteodolit, som helt nøjagtigt viser retningen mod nord. Desuden bruger man en laserstråle til at retningsstyre boremaskinerne, så de holder den nøjagtige kurs. De fleste tunneler bores ganske rigtigt fra to sider, og sandhedens øjeblik opstår, når de to borehold mødes. Så viser det sig, om beregningerne har været rigtige. I den kommende Gotthard Basistunnel under Alperne regner man med højst at ramme 20 cm galt, selv om tunnelen bliver 57 km lang.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.