Hvordan fungerer en moderne gasmaske?

Hvem var de første, der brugte gasmasker, og hvordan virker en moderne maske?

Soldat med gasmaske
© Shutterstock

De fleste forbinder gasmasker med krig, men de første gasmasker var til civilt brug. Sidst i 1800-tallet fandtes der blandt andet gasmasker til minearbejdere og brandmænd. I dag bruges gasmasker mange steder i industrien, fx som beskyttelse mod giftige dampe fra maling eller sundhedsskadeligt støv. Første gang gasmasker blev anvendt i krig, var i 1915 under 1. verdenskrig, da kemiske våben blev taget i brug under de langvarige skyttegravskrige. Det vigtigste i en gasmaske er filteret, som renser den luft, man indånder. Filteret har som regel flere lag: Yderst et partikelfilter, som kan opfange selv meget små urenheder i luften. De bedste partikelfiltre er endda i stand til at opfange virus. Efter partikelfilteret kommer et lag aktivt kul, der er ekstremt porøst. Et enkelt gram aktivt kul kan have en overflade på op til 2000 kvadratmeter, og takket være den store overflade opsuger og neutraliserer kullet stort set alle organiske urenheder. Kulfilteret kan desuden imprægneres med stoffer, som kan binde specifikke kemikalier, man vil undgå at indånde. Efter kulfilteret finder man endnu et filter, der tager sig af kulpartikler. Et af problemerne med gasmasker er, at filtrene efterhånden stopper til og dermed mister deres virkning. Aktivt kul opsuger desuden vand med tiden, og derfor kan et filter kan godt gå hen og blive for gammelt.