U.S. Army & Armasight
Briller nattesyn - grønligt skær

Hvordan virker briller med nattesyn?

De bliver brugt af toptrænede elitesoldater i adrenalinpumpede actionfilm. Men findes de såkaldte natbriller i virkeligheden, og hvordan virker de?

Vores øjne opfanger lyset fra verden omkring os i form af lyspartikler kaldet fotoner.

Inde i øjnene opfattes fotonerne af de såkaldte stave, der er særlig lysfølsomme, og tappe, som er mindre lysfølsomme, men til gengæld mere farve- og detaljefølsomme.

Menneskets øjne har – sammenlignet med fx kattes – relativt få stave, og af den grund har vi svært ved at se i mørke.

Derfor bruger blandt andre soldater de såkaldte nattesynsbriller, hvis de skal kunne se efter mørkets frembrud.

Natbriller forstærker mængden af lys

Selv i tilsyneladende mørke vil en vis mængde fotoner som oftest alligevel ramme objekter omkring os og blive reflekteret i retning mod vores øjne.

Natbriller forstærker de få fotoner til en større mængde fotoner.

Først bliver fotonerne omdannet til elektroner, som bliver påvirket af et elektrisk felt, der øger både mængden af og energien i elektronerne.

Herefter rammer elektronerne en plade med fosfor, som absorberer energien i elektronerne og omdanner dem til fotoner, som øjet så kan registrere.

Fosforen afgiver fotoner i bølgelængder, der svarer til en grøn farve, og derfor træder omgivelserne frem i grønne nuancer.

Stoffet er blevet udvalgt som materiale, netop fordi vores øjne er mest følsomme over for grøn.

Natbriller forstærker lys

Brillerne indfanger fotoner, øger mængden og sender dem videre til vores øjne i grønne farver.

U.S. Army & Armasight & Henning Dalhoff

1. Fotoner fanges ind

Fotoner rammer en plade kaldet en fotokatode. Energien i fotonerne slår elektroner løs fra materialet på pladens bagside.

U.S. Army & Armasight & Henning Dalhoff

2. Elektroner forstærkes

Et elektrisk felt øger energien i elektronerne. Elektronerne passerer mikroskopiske huller i en plade og slår undervejs flere elektroner løs, så mængden af elektroner også stiger.

U.S. Army & Armasight & Henning Dalhoff

3. Fosfor lyser grønt

Elektronerne rammer en plade beklædt med fosfor. Energien i elektronerne får fosforen til at lyse grønt, så omgivelserne træder tydeligt frem. Den oprindelige lysmængde er forstærket.

U.S. Army & Armasight & Henning Dalhoff

Dermed ser brugeren af natbriller altså ikke de fotoner, som naturligt findes i omgivelserne, men et langt større antal, som grundet fosforen i brillerne optræder grønt.

Hvis omgivelserne er totalt mørke og derfor slet ikke sender nogen fotoner i vores retning, fungerer natbrillerne ikke, da de blot forstærker allerede tilstedeværende lys.