Kunstig intelligens oversætter tanker til tekst

Tænk på en historie, og se essensen af dine tanker på skrift. Ny teknologi har gjort fremtidsscenariet til virkelighed.

Forskere foran MR-scanner.

Forskere gør MR-scanneren klar til at indsamle data om hjerneaktivitet.

At oversætte et menneskes hjerneaktivitet til skrevne ord lyder måske som en scene i en science fiction-film. Men det er det ikke.

På University of Texas har forskere nemlig udviklet en særlig model, kaldet en semantisk dekoder, som ved hjælp af kunstig intelligens er i stand til netop dét. Ved at scanne testpersonernes hjerner, kan modellen trænes til at afkode det sprog, som udspiller sig i deres tanker.

Hidtil har det kun været muligt at afkode enkelte ord, men med denne undersøgelse har forskerne fundet en metode til at afkode hele og mere komplekse sætninger - i hvert fald engang imellem.

“Det er et stort skridt frem i forhold til tidligere,” siger lektor i neurologi Alex Huth i en pressemeddelelse

Muligheder og mangler

Metoden til at “læse tanker” tager udgangspunkt i samme teknologi som findes i Open AI’s ChatGPT og Google’s Bard-chatbot.

Derudover trænes modellens semantiske dekoder i at registrere flere timers hjerneaktivitet på baggrund af såkaldte fMRI-scanninger, mens testpersonen lytter til en podcast.

Når dekoderen har sporet sig ind på, hvordan hjernen reagerer på de respektive ord og sætninger i podcasten, er den i teorien klar til at oversætte personens tanker.

Såfremt testpersonen er indforstået med dette, får vedkommende en ny podcast i ørerne, hvorefter modellen går i gang med at omdanne tankerne til skrift.

På engelsk så det således ud:

Kunstig intelligens som tankelæser.

I venstre kolonne ses historierne, som deltagerne lyttede til. Højre kolonne viser derimod modellens bud på, hvilke tanker der gik gennem forsøgspersonens hoved.

© University of Texas at Austin

Som det fremgår af ovenstående billede, kan modellen ikke oversætte personens tanker ord for ord, men snarere fange kernen i det tænkte.

Efter omfattende træning kan den producere tekst, som i cirka halvdelen af tilfældene kan betegnes som en god og nogenlunde retvisende gengivelse af forsøgspersonens tanker.

Selvom teknologien langtfra er færdigudviklet, så håber forskerne, at den på sigt kan være med til at hjælpe folk, som ikke er i stand at tale, med at kommunikere mere “flydende”.

Men med nye opfindelser følger også ansvar, lyder vurderingen.

“Vi er meget opmærksomme på, at teknologien kan bruges til uhensigtsmæssige formål og arbejder selvfølgelig på, at det ikke kommer til at ske. Vi vil sikre os, at folk kun benytter sig af teknologien, når de har lyst, og når det hjælper dem,” siger Jerry Tang, som har været med at lave undersøgelsen.