Hvilket stof er verdens blødeste?

I har tidligere svaret, at diamanter er verdens hårdeste stof. Men hvilket stof er så verdens blødeste?

Hvidt pulver på sort baggrund
© Shutterstock

Talk regnes for at være det blødeste stof, der findes. Stoffet kendes primært som hovedingrediensen i talkumpudder og er kemisk set et magnesiumsilikathydroxid med formlen Mg3Si4O10(OH)2. Krystaller af talkum ligner mælkehvid kvarts, men har en sæbeagtig konsistens og kan nemt ridses med en negl. På den såkaldte Mohs’ hårdhedsskala har talk værdien 1, mens diamant er det hårdeste med værdien 10. Ifølge denne skala vil et stof kunne ridse i et stof med en lavere værdi, mens det selv kan blive ridset af et stof med en højere værdi. En fingernegl kan for eksempel ridse i gips med værdien 2, mens den selv bliver ridset af calciumcarbonat med værdien 3. Neglen får på Mohs’ skala derfor hårdheden 2,5. I teorien skulle talk altså ikke kunne ridse i noget som helst, men det kan det i praksis godt. Talk, der kun er en anelse blødere end grafitten i en blyant, kan eksempelvis ridse i papir. Imidlertid er papir ikke et ensartet stof, men et komplekst og uensartet materiale, og det falder derfor uden for konkurrencen om at være verdens blødeste stof.