Neodym - magneternes konge

Neodym

Jordens samlede beholdning af neodym er stærkt begrænset. Den årlige produktion udgør ca. 7300 tons. Grundstoffet giver de stærkeste kendte permanente magneter, hvis magnetfelt er så kraftigt, at de kan erstatte elektromagneter eller de store permanente magneter, som anvendes i elektronisk udstyr som fx harddiske. Man er endda begyndt at bruge magneterne i vindmøller og hybridbiler, bl.a. fordi de fylder mindre.

Neodym tilhører en særlig gruppe af grundstoffer kaldet de sjældne jordarter. I naturen er grundstoffet bundet til mineraler, som det udvindes fra. I ren form er neodym et lyst gyldent metal, der reagerer med ilt. En enkelt kubikmeter vejer 7 tons.

Ud over magneter bruges neodym som farvestof i emalje og glas, herunder til glasset i de særlige beskyttelsesbriller, som svejsere og glasblæsere bærer.

Kina har nogle af verdens største forekomster af de sjældne jordarter, men da landet selv har brug for store mængder, er der nu lagt loft over eksporten. Det betyder knaphed andre steder i verden, hvor man overvejer at genåbne gamle miner eller prøve at finde nye forekomster.