Ny analyse: 5G-stråling har ingen skadelige effekter

Intet tyder på, at 5G-stråling skader helbredet, men meget af forskningen på området er mangelfuldt. Sådan konkluderer ny analyse.

Det omdiskuterede og snart verdensomspændende 5G-netværk udgør ikke en sundhedsrisiko. Det konkluderer en ny rapport af Australian Agency for Radiation Protection and Nuclear Safety (ARPANSA) og Swinburne University of Technology.

De australske forskere har gennemgået mere end 100 undersøgelser på området og ikke fundet nogen dokumentation for, at stråling inden for de tilladte grænser er skadeligt for mennesker.

Tidligere forskning var mangelfuld

Selvom undersøgelsen peger på, at 5G-stråling ikke er farlig for mennesker, kritiserer de australske forskere dog en stor del af den hidtidige forskning på området.

De nævner blandt andet, at det strålingsniveau, som er blevet testet i flere af undersøgelserne, ikke sammenligneligt med det niveau, vi mennesker bliver udsat for.

Ligeledes fremhæver de metodiske problemer i en stor del af forskningen – især i de ældre studier, der generelt er af lavere kvalitet end den nyere forskning.

1. Hvad er 5G?

1. Hvad er 5G?

5G er den opdaterede generation af trådløse mobilnetværk, som ifølge teleselskaberne har potentiale til at blive op mod 100 gange hurtigere end det 4G-netværk, vi bruger i dag.

Men selve de radiosignaler, eller elektromagnetiske bølger, netværket benytter, er i princippet de samme, som er blevet brugt i de tidligere generationer af netværk - og helt siden din bedstemor begyndte at høre radio.

Forskellen er, at 5G-netværket på sigt skal benytte elektromagnetiske bølger med en højere frekvens, altså et højere antal svingninger per sekund.

Det elektromagnetiske spektrum:

De frekvenser, vi bruger til mobilkommunikation i dag ligger fra 0,7 til 3,5 GHz - med det nye 5G-netværk kan vi i fremtiden bruge højere frekvenser.

© Shutterstock

Hvor de smartphones, vi benytter i dag, typisk bruger frekvenser fra 0,7 til 3,5 GHz, åbner 5G op for at benytte frekvenser omkring 3,5 GHz. Og i fremtiden måske helt op mod 38-43 GHz.

Det 5G-netværk, vi bruger i Danmark, holder sig dog i første omgang nede på blot på 0,7 GHz.

Årsagen til, at udbyderne vil op i de højere frekvenser er, at vores nuværende mobile enheder alle optager den samme plads på det såkaldte elektromagnetiske spektrum, eller radiofrekvensspektret, og at pladsen er ved at være trang.

Ingeniøren Martin Cooper er kendt som mobiltelefonens fader.

© Wenn/ All Over

Ny mobilgeneration går i luften hvert årti

2. Og hvad betyder det?

En højere frekvens er lig med lavere bølgelængde. Og en lavere bølgelængde betyder også en dårligere gennemtrængningsevne.

Allerede når radiosignaler bevæger sig op omkring 3,5 GHz får de svært ved at bevæge sig gennem husmure, træer - selv regnvejr. Og det betyder også, at de højere frekvenser kræver langt flere antenner.

Højere frekvenser betyder, at mobilen kan sende og modtage en højere datamængde per sekund. Men de høje frekvenser i 5G-netværket gør også, at signalerne får en dårligere rækkevidde og lettere kan blokeres af fx træer.

© Shutterstock

I første omgang bliver det dog ikke nødvendigt, da det 5G-netværk, vi bruger i Danmark, kun bruger frekvenser omkring 0,7 GHz. Men med tiden kan 5G-netværket betyde flere master i landskabet.

3. Hvad betyder det for DIG?

Ikke det store - endnu. Det forklarer Lars Ditmann, professor i kommunikationssystemer ved Danmarks Tekniske Universtitet.

"Hvis nogen forventer høj kapacitet, på det net, der bliver sendt i luften nu, bliver de meget skuffede," siger han.

Ifølge ham ligger de største fordele og muligheder ved 5G-netværket et godt stykke længere ude i fremtiden - og ikke hos den almindelige smartphone-bruger:

"En forsinkelse på 200 millisekunder betyder ikke noget, hvis du sidder og streamer og fx hører radio. Men hvis en selvkørende bil fx skal beregne om en anden bil er ved at brage ind i den eller en kirurg er i gang med at fjernoperere et hjerte over netværket, betyder forsinkelsen meget." Lars Ditmann, professor i kommunikationssystemer ved Danmarks Tekniske Universtitet.

Professor i antenne- og trådløs kommunikation ved Aalborg Universitet, Gert Frølund Pedersen, er enig i, at det hovedsageligt er industrien og de professionelle erhverv, der kommer til at mærke den store forskel med 5G-netværket.

Han er leder af verdens første antenne-laboratorium og har forsket i elektromagnetisk stråling i 25 år. Ifølge ham vil de første 5G-brugere måske kunne mærke en forskel i datahastigheden.

På 4G-netværket får du din forbindelse fra én antenne ad gangen. Når du så bevæger dig tilpas langt væk fra antennen, kobler din smartphone sig et kort øjeblik på to antenner, indtil den slipper den gamle. Det skaber bittesmå forsinkelser på omkring 200 millisekunder, som du ikke selv bemærker. Men med 5G-netværket kan din smartphone være koblet op på mange forskellige antenner samtidig, og det skaber en blødere overgang, som fjerner forsinkelserne.

© IEEE Spectrum/Youtube

"Hvis du er en af de første, der flytter over, vil du nok kunne opnå den samme hastighed, som hvis du var helt alene på 4G-netværket. Du ville fx kunne mærke det, hvis du skal downloade en stor fil," siger han.

Han forklarer, at de højeste hastigheder, der indtil videre er målt på 5G-netværket ligger oppe omkring 2 gigabit per sekund, men at det kræver, at du er helt alene på netværket og helt perfekt placeret i forhold til antennen.

4. Er det farligt?

Det korte svar er nej. En del af bekymringen ved 5G-netværket går på, at stålerne fra masterne forårsager kræft og opvarmer cellerne i kroppen, så de tager skade.

Men ingen videnskabelige undersøgelser har endnu kunnet påvise de sundhedsskadelige effekter. Det forklarer Gert Frølund Pedersen, der, som professor i antenne- og trådløs kommunikation har fulgt de videnskabelige undersøgelser på området i årtier:

"Jøsses, alt det, vi har undersøgt. Vi har fulgt det her i mange mange år og har ikke kunnet finde en sammenhæng. Hvis vi holder os under grænseværdierne, er der ikke noget, hvor vi kan sige, der er en reaktion - det er der ikke." Gert Frølund Pedersen, professor i antenne- og trådløs kommunikation ved Aalborg Universitet.

Det viser bl.a. en undersøgelse fra England, hvor der blev foretaget målinger i 10 forskellige byer.

Det sted, hvor strålingen fra 5G-masten var størst, var i byen Birmingham, hvor niveauet nåede op på 0,039 procent af den tilladte værdi - altså langt under.

En anden bekymring går på, at strålerne fra din 5G-smartphone kan varme hjernen op. Her har EU fastsat den såkaldte SAR-grænse på 2 watt per kg som udtryk for, hvor meget mobilstråling, vi maksimalt må udsættes for. Og 5G-telefonerne holder sig langt under, forklarer Gert Frølund Pedersen:

"Energien er meget, meget lav for det, vi skal bruge til at lave radiokommunikation. Din mobil sender maksimalt, med hvad der svarer til 0,25 watt. Det er meget mindre end en ganske almindelig elpære, siger han."

Mobilnettet bliver skåret i skiver

En af mulighederne med 5G-netværket er, at milliarder af nye enheder kan kobles på nettet i fremtiden. 5G-netværket skal derfor deles op i lag, så hver enhed får lige den forbindelse, den har brug for.

© Jørgen Stamp

SMARTPHONES: Høj downloadhastighed, mange enheder

Smartphonebrugere har brug for høj datahastighed. Denne skive har derfor fokus på at levere stor båndbredde til mange modtagere.

© Jørgen Stamp

SUNDHEDSSEKTOR: Lav responstid, høj forbindelsessikkerhed

En skive i netværket kan fx dedikeres til fjernkirurgi. Her må forbindelsen til robotten ikke gå tabt, og responstiden skal være så lav som muligt.

© Jørgen Stamp

INDUSTRI: Lav responstid, høj downloadhastighed

Det kræver lav responstid at fjernstyre gravemaskiner præcist og høj båndbredde til fx realtids videostreaming af den fjerne byggeplads.

© Jørgen Stamp

SMARTE ELMÅLERE: Mange enheder, lavt strømforbrug

Intelligente elmålere indberetter dit forbrug via 5G. For at forlænge batterilevetiden kræver denne skive minimal energi fra enhederne.

5. Hvad bliver det næste?

Forhåbningen er, at 5G-netværkets større kapacitet og muligheden for at dele mobilnettet op i lag kan skubbe på udviklingen af alt fra fjernstyrede bileder til fjernkirurgi.

En anden af forventningerne til 5G-netværket er, at det i fremtiden kan blive rygraden i det såkaldte ‘Internet of Things', der takket være den store båndbredde vil gøre alt omkring dig i stand til at kommunikere direkte.

Sensorer i vejen fortæller din bil, hvis føret er glat, og din smartphone advarer dig, hvis luften i parken er giftig:

Hele byen snakker sammen via nettet

5G bliver rygraden i det såkaldte Internet of Things, der vil gøre alt omkring dig i stand til at kommunikere direkte. Sensorer i vejen fortæller din bil, hvis føret er glat, og din smartphone advarer dig, hvis luften i parken er giftig.

Jørgen Stamp

Du forlader din bolig i forstaden og sætter dig ud i din bil. Sensorer i huset kommunikerer med smartphonen og registrerer, at du går ud ad hoveddøren, som automatisk låses efter dig. Inde i huset sænker temperaturen sig en smule, og lyset slukkes.

Jørgen Stamp & Oliver Larsen

Via såkaldt machine-2-machine-kommunikation snakker din selvkørende bil direkte med andre biler for at holde sikker afstand. Fra 5G-netværket oplyses bilen om byens ledige p-pladser. Sensorer i p-båsen klarer automatisk betalingen med smartphonen.

Jørgen Stamp & Oliver Larsen

Via augmented reality-briller guides du rundt i bydelen med data hentet fra 5G-netværket. Signalets høje frekvens standses af bygninger og overdrages derfor til en ny mast, hver gang du drejer om et hjørne.

Jørgen Stamp & Oliver Larsen

Du beslutter dig for at tage i parken. Smartphonen fortæller dig, at opkoblede sensorer i parken har målt luftkvaliteten til at være dårlig. Du sender derfor besked til bilen om at hente dig og køre dig hjem.

Jørgen Stamp