Shutterstock
Bliv forsker med din telefon

Bliv forsker med din telefon

Tag din telefon i hånden, og kom afsted. Med et tryk på skærmen kan du hjælpe forskerne med at udvikle skarpere vejrudsigter, kortlægge klodens dyrearter og bekæmpe støjforurening. Se, hvordan du kommer i gang, her.

Hvilken ting kan både måle luftfugtighed, acceleration, lufttryk, tælle skridt og tage billeder? Du sidder sandsynligvis med den i hånden lige nu.

Smartphones er spækket med måleudstyr, og nu opfordrer verdens førende forskere os til at bruge de mange sensorer i videnskabens tjeneste.

Læs videre og find ud af, hvordan du kommer i gang med at bruge nogle af telefonens indbyggede instrumenter til at levere vigtige data til forskerne.

GPS-antenne

GPS-koordinater på observationer af dyr, planter og svampe kan hjælpe forskere med at undersøge biodiversiteten rundtomkring på kloden.

Billeder af planter

Billeder af planter forsynet med GPS-koordinater kan hjælpe forskning i biodiversitet.

© NPS/Jessica Weinberg McClosky

Fang livets mangfoldighed med et klik

Næste gang du støder på en farverig plante, et usædvanligt dyr eller en sjælden svamp, så kan du nemt og hurtigt gøre en forskel for den verdensomspændende forskning i biodiversitet.

Din telefon har en antenne, der modtager signaler fra GPS-satellitter. Ud fra satellitternes positioner og den tid, det tager signalet at tilbagelægge afstanden til telefonen, bliver dine koordinater på landkortet udregnet.

Når du tager et billede, forsynes det automatisk med koordinaterne. Dét kan hjælpe forskere igennem appen iNaturalist.

Billeder af dyr eller planter med tilhørende GPS-koordinater føjes via appen til databasen Global Biodiversity Information Facility, som alle forskere gratis kan tilgå.

Dermed kan de danne sig et overblik over, hvor på kloden bestemte arter trives.

Appen iNaturalist iPhone

Via appen iNaturalist føjes billeder af dyr, planter og svampe til en international forskningsdatabase.

© Shutterstock
 • Hvad: Hvor lever forskellige arter på Jorden.
 • Hvor: Overalt, fx på altanen eller i skoven.
 • Hvordan: Foto, tid og sted uploades til iNaturalist. Læs mere, og find appen her.

Magnetisk sensor

Målinger af magnetisme omkring dig kan hjælpe forskerne med at forstå Jordens magnetfelt.

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske felt rækker ud i rummet og skærmer bl.a. kloden mod den strøm af partikler, Solen konstant udsender, kaldet solvinden.

© Shutterstock

Mål Jordens magnetfelt på din tur

Din telefon indeholder et magnetometer, der får kompasset til at vise dig i retning af Jordens nordpol.

Magnetometeret virker ved, at telefonen sender strøm igennem en tynd leder af metal. Elektronerne i strømmen bliver herefter afbøjet til den ene eller den anden side afhængigt af orienteringen og styrken af magnetfeltet omkring telefonen.

På den måde kan magnetometeret måle styrken af det omgivende magnetfelt i tre dimensioner.

Når du går en tur med hunden eller løber en tur, kan din telefon således løbende måle magnetfeltets styrke. Disse målinger kan hjælpe forskere, der vil vide mere om Jordens magnetfelt og bl.a. udvikle mere præcist navigationsudstyr.

Du kan let uploade data fra din telefons magnetometer, så forskerne kan få glæde af det.

Appen CrowdMag på iPhone

Via appen CrowdMag uploader folk lokale data om Jordens magnetfelt.

© CrowdMag/NOAA
 • Hvad: Måling af magnetfelt i tre dimensioner.
 • Hvor: Hvor som helst på en rute, du ofte tager.
 • Hvordan: Aktivér appen CrowdMag, når du går eller løber en tur. Læs mere her.

Mikrofon

Med mikrofonen i din telefon kan du hjælpe forskerne med at kortlægge støjforurening og udvikle løsninger på problemet.

Telefon og støj
© Shutterstock

Hjælp med at håndtere larmen

Støj er et stigende problem på verdensplan – ikke mindst hvis du bor i en større by – og kan bl.a. medføre stress, forhøjet blodtryk og søvnproblemer.

Derfor er støjforskere interesserede i at kortlægge, hvor støjen er værst, og hvordan den kan dæmpes.

Din telefons mikrofon kan måle støjniveauet omkring dig via appen NoiseTube. Når du måler støj med NoiseTube, leverer du vigtige data til forskernes kortlægning af støj især i større byer.

Og sådanne målinger er værdifulde data for forskerne, der præcist kan kortlægge skadelig støjforurening, så den kan undgås, dæmpes eller flyttes til mindre befærdede områder.

Når du uploader data til NoiseTube, kan du tilføje detaljer for at gøre forskernes arbejde lettere. Du kan bl.a. markere, hvor du mener støjen stammer fra – er det fx en blæser eller et køretøj – og i hvor høj grad du føler dig irriteret af larmen.

Appen NoiseTube iPhone

Appen NoiseTube måler støjforurening i dine omgivelser.

© www.NoiseTube.net & Shutterstock
 • Hvad: Mål støjniveauet omkring dig.
 • Hvor: Primært i større byer.
 • Hvordan: Optag støj omkring dig med appen NoiseTube. Læs mere her.

Lasermåler

De nyeste telefoner har en laserenhed, der kan lave detaljerede målinger af bl.a. kyster, der trækker sig tilbage.

Møns Klint

Hvert år forsvinder der i gennemsnit 2-4 cm af Møns Klint i Danmark.

© Shutterstock

Laser måler kystens bevægelser

De nyeste smartphones kommer med en indbygget lasersensor kaldet lidar. Den udsender hundredvis af laserpulser i alle retninger hvert sekund og måler så, hvor længe de er om at vende tilbage. Dermed kan den måle afstanden til alle objekter omkring dig og tegne et 3D-kort over omgivelserne.

Funktionen bruger forskere nu til at måle, hvordan og hvor hurtigt udsatte kyststrækninger med klinter eroderer og rykker på sig.

Geografer ved Københavns Universitet, som forsker i erosion, vil fremover anmode lokale beboere i kystområder om at indsende data, der viser, hvor hurtigt kysten ændrer sig, og hvor hurtigt klinter bevæger sig ind i landet.

Landmænd, der har marker bag klinterne, vil eksempelvis være glade for at vide, hvor hurtigt havet æder sig ind på klinterne og dermed deres jord.

Laserteknologien lidar

Laserteknologien lidar, som findes i de nyeste smartphones, kan skabe 3D-kort over landskaber.

© www.hydro-international.com & Shutterstock
 • Hvad: 3D-skanning af klint vha. laser.
 • Hvor: Skrænter ved kyster i fx Danmark.
 • Hvordan: Forskere ved Københavns Universitet vil udvikle en app til interesserede brugere.

Trykmåler

Din telefon kan måle lufttryk og dermed hjælpe meteorologer med at forudsige vejret.

Luftfoto tryk
© Shutterstock

Din telefon kan give bedre vejrudsigter

Mange smartphones har et såkaldt barometer, der måler trykket i luften.

Barometeret består af en membran, der bevæger sig afhængigt af lufttrykket og presser på en såkaldt piezoelektrisk sensor, der omdanner bevægelsen til et elektrisk signal.

Trykforskelle i atmosfæren er afgørende for, hvordan vejret udvikler sig. Derfor kan trykmålinger forsynet med GPS-koordinater bruges af forskere til at lave mere præcise lokale vejrudsigter.

Sådan virker din telefons barometer

Trykmåler grafik
© Shutterstock & BiM

1: Krystaller er neutrale

Barometeret i en smartphone indeholder krystaller bestående af molekyler, som er elektrisk positive i den ene ende og elektrisk negative i den anden, men orienterer sig i forskellige retninger, så de samlet har en neutral overflade.

Trykmåler grafik
© Shutterstock & BiM

2: Tryk skubber til molekyler

Luftens omgivende tryk bøjer en elastisk membran, som presser på krystallerne, der derfor begynder at orientere sig i samme retning og skabe en positiv og en negativ ende. Dermed dannes der en spændingsforskel mellem de to sider.

Trykmåler grafik
© Shutterstock & BiM

3: Spændingen stiger

Jo højere tryk, jo mere peger molekylerne samme vej, hvilket får spændingsforskellen til at stige. På den måde bliver tryk fra luften til sidst omsat til en spænding, der kan måles i et elektrisk kredsløb.

Portalen PressureNet samler trykmålinger lavet med folks telefoner og bruger disse data til at udvikle mere præcise vejrudsigter.

Tidligere kunne forskere kun bruge målinger af lufttryk fra stationære og dyre vejrstationer, men nu kan de få mange flere målinger via folks mobiler – også langt fra vejrstationerne.

Trykmåling med portalen PressureNet

Målinger af lufttryk samles på portalen PressureNet og hjælper forskerne med mere præcise vejrudsigter.

© www.iphonetricks.org
 • Hvad: Trykmålinger logges med tidspunkt og sted.
 • Hvor: Overalt, men udendørs.
 • Hvordan: Målinger af lufttryk samles hos PressureNet. Læs mere her.