Hvor er en sms, mens mobilen er slukket?

Når man sender en sms til en slukket mobiltelefon, kommer den først ind, når telefonen bliver tændt. Hvor befinder sms’en sig i mellemtiden?

Cell phone

En sms bliver ikke sendt direkte til modtageren. Fra afsenderens mobiltelefon bliver beskeden sendt til en computerserver hos teleselskabet. Her bliver den lagret, men som regel kun ganske kortvarigt, mens teleselskabet sporer modtagerens mobil.

Derefter sendes den fra serveren til modtageren. I langt de fleste tilfælde kommer sms’en igennem ved første forsøg, men har modtageren slukket sin mobiltelefon, gøres der efter få minutter et nyt forsøg.

Den første sms blev sendt i 1992

Procedurerne varierer hos de forskellige teleselskaber, men generelt videresendes en sms i første omgang med minutters mellemrum. Lykkes det stadig ikke at aflevere den, forsøger serveren med cirka en times mellemrum. Har den fortsat ikke held til at aflevere beskeden, sænkes frekvensen, så sms’en for eksempel kun forsøges afsendt hver 11. time.

Efter nogle døgn med forgæves forsøg på levering bliver sms’en slettet.

Sms står for “short message service” og er et system udviklet af norske ingeniører for cirka 20 år siden. Den første sms blev sendt i 1992, og ingen havde dengang fantasi til at forestille sig, hvor populære de små tekstbeskeder en dag ville blive.

Sms’er har laveste prioritet, så hvis netværket er hårdt belastet, kan man indimellem opleve, at en sms først når frem efter flere minutter eller endda timer.