NASA

NASA genopfinder flyvingen

Eldrevne propeller kan betyde langt mindre vinger på fremtidens fly. Det giver bedre opdrift og mindsker turbulensen ombord på flyet.

Propeller gavner flyets opdrift

Ingeniører fra NASA tester et nyt koncept, som radikalt kan ændre flyenes udseende. Idéen er at forsyne fly med et stort antal små, eldrevne propeller, som blæser ekstra luft hen over vingerne, så de giver mere opdrift.

Konsekvensen er fly, som kan lette og lande med meget mindre vinger.

Det grundlæggende princip bag “blown wing” er, at den luft, som de små propeller blæser hen over vingens overflade, bevæger sig hurtigere end den luft, som ellers suser hen over vingen, når flyet accelererer for at lette.

Propellerne får med andre ord det til at virke, som om flyet bevæger sig hurtigere, end det egentlig gør, hvilket øger opdriften.

Mindre vinger er en fordel

Konceptet er dermed en ny løsning på flykonstruktørernes evige dilemma: Hvis et fly udstyres med store vinger, opnår det mere opdrift og kan lette med et kortere tilløb, men til gengæld er store vinger en ulempe, når flyet først er i luften og har nået sin marchhastighed.

Her øger de store vinger luftmodstanden og gør flyet mere følsomt over for turbulens.

Mange små propeller giver mulighed for meget mindre vinger. Konceptet er testet på en vinge monteret på en lastbil.

© NASA

Første eldrevne fly skal snart testes

“Blown wing”-konceptet kan bruges i kombination med motorer, der bruger almindeligt flybrændstof, men bliver endnu mere relevant for fremtidens eldrevne fly.

Indtil videre har NASA lavet forsøg med en testvinge monteret på en lastbil for at undersøge luftstrømmene over den.

Det første fly, som forsynes med “blown wind”-vinger, bliver det eksperimentelle NASA X-57 Maxwell, som testes i løbet af 2019.