Shutterstock

Ny teknologi: Kraftværker genbruger egen CO2

Et kraftværk kan nu genbruge sin CO2 til at danne nyt brændstof på stedet. Teknologien, som er skabt af japanske forskere, sænker CO2-udledningen OG øger energiproduktionen.

En forskningsenhed fra Nagoya Universitet har designet et system, som kan opfange noget af den CO2, som udledes fra kraftværker, så de kan genbruge den på stedet og generere endnu mere elektricitet.

Teknologien øger ikke alene effektiviteten af kraftværkers energiproduktion, men indebærer også mindre udledning af CO2 og derved reduceret global opvarmning.

Ren CO2 plus brint giver grønt brændstof

Teknologi til fangst og opbevaring af CO2 diskuteres intenst i disse år, fordi det bliver mere og mere tydeligt , at vi ikke kan undvige de værste følger af klimaforandringerne uden.

Når man hidtil har ville opfange og genbruge CO2 til nyt brændstof direkte fra et kraftværks udledning, har det imidlertid krævet høj energitilførsel, fordi der er brug for høje temperaturer til processen.

Den konventionelle fremgangsmåde forløber kort fortalt sådan her:

© Nagoya University

Den CO2-holdige udledningsgas fra kraftværket sendes først gennem en såkaldt absorber, hvor en flydende opløsning med kemikalier (aminer) absorberer CO2 og lader resten af udledningsgassen passere.

Blandingen af CO2 og aminer ledes ind i en såkaldt desorber, hvor temperaturen hæves til 100 grader for at den rene CO2 kan udskilles.

Når den rene CO2 forlader desorberen kan den blandes med brint og sendes til en reaktor, hvor blandingen omdannes til methanol. Det kan bruges som brændstof direkte i kraftværket, der dermed producerer mere strøm.

Hvis brinten produceres i et elektrolyseanlæg drevet af solenergi, er processen endda bæredygtig.

Er du nysgerrig på hvad dit CO2-aftryk er? Få overblikket med vores CO2-beregner!

Ny fremgangsmåde er 3 til 4 gange mere energieffektiv

Den nye teknologi fra Nagoya Universitet sænker energibehovet betragteligt ved at springe et trin over.

I stedet for først at danne ren CO2 og så tilsætte brint pumpes brinten direkte ind i bunden af desorberen. Det ændrer på trykket i kammeret, så CO2 kan renses fra amine-blandingen ved en lavere temperatur end ved den konventionelle metode.

Forskerne demonstrerede en desorber-temperatur ved blot 85 grader, og med yderligere optimeringer mener de at kunne sænke den til 60 grader.

Ved så lav temperatur kan man opfange og genbruge CO2 med et energiforbrug som er 3 til 4 gange lavere end i dag. Det kan med andre ord være lidt af et gennembrud for den grønne omstilling.