Shutterstock

Hvor meget forurener nytårsfyrværkeri?

Jeg kom til at tænke på, hvor meget det egentlig forurener, når vi skyder alt det krudt af nytårsaften?

Et hold af forskere fra Tjekkiet og Østrig har undersøgt udledningen af skadelige partikler fra nytårsfyrværkeri. Konklusionen er, at der bør følge moralske tømmermænd med dem, der skyldes for meget champagne.

Tyskland udledte fx omkring 4000 tons partikler til atmosfæren i løbet af nytårsaften 2016/17. I storbyen München steg niveauet af skadelige partikler til 26 gange over det anbefalede niveau i EU, som lyder på 50 mikrogram partikler pr. kubikmeter luft.

Det svarer ifølge de tyske myndigheder til 15 pct. af de årlige partikeludledninger fra trafikken.

810.904 raketter og andet fyrværkeri blev i løbet af en time fyret af i Filippinerne den 1. januar 2016. Det er det højeste antal nogensinde.

Forskerholdet betegner nytårsaften som en af de mest usædvanlige forureningsbegivenheder i atmosfæren i løbet af et år.

Partikler trænger ned i lungerne

Fyrværkeriet udleder bl.a. forurenende gasser kaldet kvælstofoxider (NOx), som især også udledes af dieselbiler.

Tal fra Taiwan viser, at mængden af fine partikler kaldet PM2.5, der indeholder metaller som bly, strontium og magnesium, stiger med op til ti gange. PM2.5-partiklerne er mindre end 2,5 mikrometer (milliontedele af en meter) og trænger derfor let ned i lungerne.

Dertil kommer forurening fra fyrværkeriets indpakning – fx plastikhætter til raketter – samt støjforurening, der især går ud over dyr.

Det er muligt at købe såkaldt miljøvenligt fyrværkeri, som ifølge forskning publiceret i tidsskriftet Environmental Science & Technology fra American Chemical Society udleder 15-65 pct. færre skadelige partikler. Men det ændrer ikke ved, at fyrværkeriet stadig vil forurene betragteligt.