Hvordan skubber en raket sig fremad i vakuum?

Hvis rummet er et vakuum, har udstødningen fra raketter intet at sætte af fra. Så hvordan accelererer de, når de forlader Jordens atmosfære?

Raket

På Jorden skyder raketter sig, ligesom i rummet, fremad ved at blæse gasser ud

© NASA

Umiddelbart kan det være svært at begribe, hvordan en raket i rummet kan accelerere eller skifte retning, når den ikke kan sætte af fra jorden eller atmosfæren.

Det bunder i den misforståelse, at raketter skal kunne sætte af fra noget, når det i virkeligheden er selve dens energiudladning, der skaber fremdriften, både i rummet og atmosfæren.

Nemmere fremdrift i rummet

Fysikken bag rumraketters fremdrift er defineret i den tredje lov for bevægelse, som Isaac Newton formulerede helt tilbage i 1687.

Loven lyder, at der for hver aktion er en lige så stor og modsatrettet reaktion. Det betyder fx, at en person, der kaster en tung genstand fremad – aktion – selv driver lidt bagud – reaktion.

I raketten skyder motorer eksempelvis varme gasser ud, der skubber raketten fremad, som rekyl fra et pistolskud.

Newtons lov gælder både i atmosfæren og i rummets vakuum. Faktisk bevæger en raket sig nemmere fremad i rummet – langt fra Jordens tyngdefelt og luftmodstand.

Avis fejlfortolkede Newtons love i 50 år

Goddard er den moderne rakets fader.

© NASA

The New York Times havde ikke forstået Newtons love, da avisen 13. januar 1920 hånede raketpioneren Robert Goddard og hans planer om at sende raketter ud i rummet.

Avisen kaldte det absurd at tro, at en raket kunne fungere i vakuum, hvor den ikke havde noget at sætte af fra.

Først dagen efter opsendelsen af måneraketten Apollo 11, 17. juli 1969, bragte avisen en berigtigelse.

I rummet skubber atomer raketten frem

Når rumfartøjer slipper Jordens atmosfære, overtages fremdriften ofte af raketmotorer, der blæser ioner – elektrisk ladede atomer – ud med høj fart.

NASA’s rumsonde Dawn kom fx til dværgplaneten Ceres med en ion-motor, der reelt ikke behøver at være særligt kraftig for at accelerere fartøjet i rummets vakuum.