Sandheden om 5G-netværk

Den femte generation af mobilnetværket vil give os hurtigere internet. Det skal ske gennem elektromagnetisk stråling med højere frekvens, hvilket har ført til bekymringer om sundhed og sikkerhed for både mennesker og dyr.

Giver 5G hurtigere internet?

JA

5G er på papiret meget hurtigere end 4G, både hvad angår båndbredde og svartid. Det er dog ikke altid, at brugerne får den fulde 5G-oplevelse.

Under optimale forhold bliver 5G mindst ti gange hurtigere end 4G. Den største fartforøgelse kommer ved at benytte såkaldte millimeterbølger, der har en langt højere frekvens end tidligere mobilsignaler.

Det er dog ikke garanteret, at brugeren altid får den fulde 5G-oplevelse. For at nå et lynhurtigt signal i storbyer med meget bebyggelse må afstanden mellem mobil og 5G-mast ikke være over 200 m.

Det skyldes, at de hurtigste 5G forbindelser bliver båret af bølger med kort bølgelængde, som lettere blokeres af fx træer og bygninger.

Når 5G for alvor går i luften, skal netværket forsyne alt lige fra selvkørende biler til kirurgiske robotarme med lynhurtigt internet.

© Shutterstock

Etableringen af millioner af nye mobilmaster verden over skal løse problemet med den korte rækkevidde. Disse såkaldte basestationer er så små, at de kan hænge rundtomkring på byens lygtepæle.

Siden den trådløse mobiltelefon blev indført i 1980’erne har en ny generation set dagens lys hvert årti.

Fortsætter trenden, vil 5G blive overhalet af 6G i 2030. Forskerne spår, at 6G vil være op mod 8000 gange hurtigere end 5G, hvilket vil gøre det muligt at downloade 40-50 film i sekundet.

© Shutterstock

Skader 5G honningbier?

MÅSKE

Bier opfatter nogle frekvenser af menneskeskabt elektromagnetisk stråling (EMR) fra fx mobiltelefoner, men effekterne er endnu groft underbelyste.

Den smule forskning, der er udført, tyder dog ikke på, at bierne bliver påvirket negativt af mobilstråling.

Til gengæld er det påvist, at bier både lærer dårligere, farer lettere vild og bliver mere aggressive over for andre bier, hvis de udsættes for EMR med lav frekvens – fx højspændingsledninger.

Derfor er det også kritisk at få mere viden om, hvorvidt strålingen fra 5G-netværket kan skade honningbierne.

En analyse fra bi-laboratoriet ved University of Californien, Davis i USA viser, at 91 af klodens 107 vigtigste afgrøder er afhængige af bestøvning fra bier – hvilket svarer til 85 %.

© Shutterstock

Mindre bølger giver større hastighed

  1. Millimeterbølger udsendes: Højere frekvens giver kortere bølger. Hvor 2G-4G benyttede bølgelængder på mellem ca. 10 og 40 centimeter, vil 5G gå over til såkaldte millimeterbølger.
  2. Hastigheden øges tifold: Jo højere frekvens bølgerne har, jo større datamængder kan mobilen sende og modtage pr. sekund. 5G bliver i første omgang ca. 10 gange hurtigere end 4G.
  3. Signal blokeres lettere: 5G-netværkets kortere bølgelængder giver dårligere rækkevidde. Bygninger og træer kan blokere for signalet, hvis den nærmeste 5G-mast ligger over 250 m væk.

Kan 5G gøre dig syg?

NEJ

Elektromagnetiske felter måles i frekvens (hertz) på det elektromagnetiske spektrum. Jo højere frekvens, jo mere energi er der i strålingen, og desto kortere er bølgerne.

Hvis dosen af strålinger er ekstremt høj, kan 5G og andre bølgelængder føre til varmeskader på kroppen.

Derfor har EU fastsat en grænse for, hvor meget mobilstråling vi må udsættes for – den såkaldte SAR-grænse.

Frekvenser til mobilkommunikation ligger i dag fra 0,7 til 3,5 GHz, men med det nye 5G-netværk kan vi i fremtiden bruge højere frekvenser. Helt ude til venstre på tegningen er afbilledet en pc, dernæst kommer radioen og et tv. Frekvensen for sollys er cirklen i midten, mens røntgen og radioaktivitet er vist helt ude til højre.

© Shutterstock

Men på trods af at 5G-netværket udsender bølger med mere energi end tidligere, bliver SAR-grænsen ikke overskredet.

Niveauet af elektromagnetisk stråling fra 5G-masterne er lavere end fra 4G. De britiske telemyndigheder målte i 2020 strålingen fra 5G-mobilmaster i 16 forskellige byer.

Den højeste måling nåede blot op på 1,5 % af den fastsatte SAR-grænseværdi.