Shutterstock

Selvkørende biler skal lære at blive bange

For at undgå ulykker, skal selvkørende biler lære at blive bange. Ved at måle pulsen på en række testpersoner lærer computeren, hvilke situationer den skal undgå.

Computere med kunstig intelligens kan løse flere og flere opgaver for os, og snart vil vi også betro dem at styre vores biler.

Målet er at bruge såkaldte selvlærende systemer til at gøre dem til endnu bedre og sikrere bilister end os selv, og de er godt på vej.

De kan følge færdselsregler, overholde fartgrænser og selv sanse bilens omgivelser.

Alligevel mener forskere hos firmaet Microsoft, at computerne mangler en bestemt egenskab: De kan ikke blive bange.

Den evne vil forskerne nu give dem.

I et forsøg satte de en computer til at overvåge en række forsøgspersoner, som kørte en tur i en bilsimulator.

For at følge personernes frygt undervejs var de udstyret med pulsmålere, fordi pulsen giver et enkelt mål for vores mentale alarmberedskab.

Den kunstige intelligens kunne nu koble de enkelte begivenheder under køreturen sammen med personernes frygtreaktioner, blandt andet i de situationer, hvor de kørte galt.

Selvlærende systemer bruges ofte i forbindelse med kunstig intelligens, hvor computere lærer af egne erfaringer.

Bagefter fik computeren lov til selv at køre den samme tur, og nu tog den sig i agt og kørte meget forsigtigt præcis de steder, hvor den havde registreret frygt hos personerne.

Computeren i en selvkørende bil bliver forsigtigere, når den har lært, hvilke situationer i trafikken der får pulsen op hos mennesker.

Forskerne får ulykkeprocenten til at falde

Forskerne sammenlignede nu computeren med en tilsvarende computer, som ikke havde lært menneskers frygt at kende, men udelukkende lærte af sine egne kørefejl.

Det viste sig, at computeren med det menneskelige frygt-input var langt hurtigere til at blive en sikker bilist, og den nåede det samme niveau som den anden computer med 25 procent færre ulykker.