Shutterstock
Tesla forulykket på motorvej.

Efter ulykker: Myndigheder undersøger Teslaers sikkerhed

En stribe ulykker får de amerikanske myndigheder til at undersøge Teslaernes sikkerhed. Særligt den omdiskuterede autopilot og bilernes meget brændbare batterier er i søgelyset. Elon Musk fastholder dog, at elbilerne er mere sikre end almindelige biler.

På en villavej nord for Houston, Texas døde to mænd for nylig. I et sving kørte de med høj fart ind i et træ, og deres bil udbrændte totalt.

Men de to mænd kørte slet ikke bilen. Faktisk kørte ingen den ifølge de lokale myndigheder. Tilsyneladende kørte bilen, en Tesla Model S fra 2019, på autopilot.

Ulykken kommer i kølvandet på 23 nylige sager, og det har fået de amerikanske myndigheder til at kigge nærmere på både elbilernes software og hardware.

Ulykker bringer sikkerheden i tvivl

Den nye dødsulykke får kritikerne til at gentage tidligere bekymringer, bl.a. at:

  • Autopiloten burde ikke virke uden en fører i førersædet.
  • Autopilotfunktionen burde kun virke på motorveje med tydelig afstribning.
  • Brande i elbilernes batterier er svære at slukke og genantænder let.

Tesla har nedlagt deres PR-afdeling, så udtalelser om hændelsen kommer direkte fra direktør Elon Musk selv – typisk via Twitter. I det konkrete tilfælde betvivler han, at autopiloten har været slået til. Han siger også, at bilen ikke engang havde den påkrævede software installeret til at køre uden fører.

Tesla har gentagne gange understreget, at autopilotfunktionen ikke er fuldautomatisk og altså ikke gør en chauffør overflødig.

Bilers autopilot vurderes på en skala fra 0-6, hvor 0 markerer en bil, der udelukkende styres af føreren, mens 6 er en bil, hvor føreren kan sætte sig bag rattet og lægge sig til at sove.

Selv de mest avancerede Teslaer ligger højest på 2, som indikerer at føreren stadig styrer, selvom autopiloten kan hjælpe med fx vognbaneskift.

Kritikken fra de seneste ugers sager rejser alvorlige spørgsmål om, hvorvidt Teslas autopilot fungerer som lovet.

Flere Tesla-ejere beskriver situationer, hvor autopiloten kan slås til på veje uden den afstribning, som bilernes kameraer navigerer efter.

På nettet florerer videoer af førerløse Teslaer, hvilket burde være umuligt, medmindre sabotører snyder softwaren, fx ved at spænde selen. Men selv i det tilfælde burde autopiloten slå fra, hvis bilen i ti sekunder ikke registrerer bevægelser i rattet.

Se hvordan autopiloten i en Tesla virker

Otte kameraer, en radar og 12 ultralydssensorer, der måler afstand, er koblet til en computer og en ultrapræcis gps, der tilsammen holder bilen på vejen med minimal hjælp fra føreren.

Ifølge Teslas egne tal er risikoen for, at der sker en ulykke, mens autopiloten er slået til, ti gange lavere end i en gennemsnitlig benzinbil med et menneske bag rattet.

Slukning af batteribrand tager 24 timer

Tidlige meldinger lød på, at slukningsarbejdet efter ulykken i Texas tog fire timer. Men brandmyndighederne har siden uddybet, at de blot blev på ulykkesstedet i de fire timer for at køle det overophedede batteri ned.

Den egentlige brand blev slukket i løbet af få minutter, siger brandmyndighederne.

Elbilernes særlige batterier er dog berygtet for at brænde længe og genantænde let. Ifølge Tesla kan det tage 24 timer at slukke en batteribrand i en af firmaets elbiler.

Derfor brænder elbilbatterier længe

Elbilbatterierne er svære at slukke grundet et fænomen kaldet thermal runaway – en kædereaktion, der er svær at stoppe, når den først er begyndt.

Batteri med anode og katode
© Yi Cui et al. / Science Advances

Batterier strutter af brandfarlig kemi

Et almindeligt lithium-ion-batteri, som det der sidder 7.104 af i en Tesla Model S, har en elektrode i hver ende, som lithium-ioner bevæger sig mellem, når batteriet op- og aflades. Når batteriet oplades, sætter ionerne sig på den negative elektrode, anoden (grøn). Når det aflades, sætter de sig på den positive elektrode, katoden (blå).

Mellem anoden og katoden ligger en elektrolyt – en brændbar væske af litiumsalte – og en separator (grå).

Batteri nedbrydes og overopheder.
© Yi Cui et al. / Science Advances

Reaktion løber løbsk

Separatoren sørger for, at kun lithium-ionerne kan rejse fra elektrode til elektrode, mens deres elektroner ledes ud af batteriet og hen til den komponent, batteriet skal drive. Men de fine separatorer er lige så tynde som hårstrå. Knækker de fx pga. et sammenstød opstår der en kortslutning, der afføder en ukontrolleret reaktion, indtil batteriet er afladet. Reaktionen frigiver energi, der udvikler varme og gas, som antænder elektrolytten, så mere energi frigives.

Batteri bryder i brand.
© Yi Cui et al. / Science Advances

Kædereaktion er ustoppelig

Den løbske brand kan opstå af flere årsager, fx hvis der går hul på batteriet og de reaktive litiumsalte bliver udsat for vand i luften eller ved overopladning. Hvis først et lithium-batteri er beskadiget eller overophedet kan det antænde af sig selv, også selvom brandfolk hurtigt slukker flammerne. Fordi batterierne i en elbil ligger tætpakket og sætter de gang i en kædereaktion, og derfor genantænder brændende elbiler ofte.

Det kræver desuden helt op til 30.000 liter vand at køle batteriet tilstrækkeligt, og selv derefter anbefaler Tesla at bilerne skal holde i karantæne i 48 timer.

De kommende år vil slukningsarbejdet formodentlig foregå hurtigere, efterhånden som brandfolkene får større erfaring med at slukke den type brande.

Desuden har Tesla taget patent på en teknologi, der automatisk ventilerer et batteri, hvis det begynder at overophede. Firmaet håber, at det kan bremse eller helt stoppe den løbske reaktion i batterierne og dermed højne sikkerheden i elbilerne.