Gør brintbiler vejene glatte?

Jeg har læst, at brintbiler udleder vand som det eneste affaldsstof. Skaber det ikke risiko for glatte veje, når der løber vand ud af udstødningen?

Snedækket vej
© Shutterstock

Hvis en bil bruger brint som drivmiddel, vil vanddamp ganske rigtigt være det eneste, der kommer ud af udstødningen. Men der er ingen fare for hverken våde eller isglatte veje, for det er ikke sådan, at vandet tapløber ud af udstødningen. Vandet kommer nemlig ud som vanddamp med en temperatur på ca. 80° C, hvis bilen er udstyret med brændselsceller, hvor brint og ilt danner vand. Bruges brinten i stedet som drivmiddel i en traditionel forbrændingsmotor, vil vanddampen være endnu varmere. Under alle omstændigheder vil vanddampen hurtigt blive blandet op med den omgivende luft, og kun hvis det er koldt vejr, vil der stå en synlig sky af damp ud fra udstødningen. I runde tal vil en brintbil, der kører med almindelig forbrændingsmotor, producere 260 g vand for hver kilometer, den kører. Brændselsceller er betydeligt mere effektive, derfor vil en bil med brændselsceller kun producere omkring 150 g vand pr. kilometer. En del af vandet indgår i øvrigt i bilens kølevandskredsløb og bliver derfor slet ikke lukket ud via udstødningen. Men faktisk er det ikke kun brintbiler, der udleder vand. Det gør traditionelle biler også – men her er vandet som bekendt blot ét blandt mange affaldsstoffer. En dieseldrevet bil producerer fx ca. 110 g vand pr. kørt kilometer. Det vand, en brændselscelle producerer, er ganske rent. Fx har brændselsceller fungeret som strømkilder ved alle bemandede ture i rummet siden 1965, og vandet, der kommer ud fra brændselscellen, er så rent, at astronauterne drikker det.