Hvordan virker en airbag?

Hvordan “ved” en airbag, hvornår den skal pustes op. Og hvordan fungerer selve mekanismen rent teknisk?

Airbag udløst i test
© Shutterstock

En airbag er en oppustelig pude af nylon, der ligger foldet sammen i rattet eller i instrumentbrættet foran passagersædet. Længere fremme i bilen sidder en sensor, som reagerer i det øjeblik, der sker en kollision. Kollisionen skal være så kraftig, at den svarer til at løbe ind i en mur med cirka 20 km/t. eller derover. Sensoren reagerer vel at mærke kun på helt frontale kollisioner, da passageren ellers ville ryge skævt ind i luftpuden, hvilket ville gøre mere skade end gavn. Fra sensoren går der et elektrisk signal, som antænder et drivmiddel, der brænder ekstremt voldsomt og derved udvikler store mængder nitrogengas. Gassen blæses ud i nylonpuden med stor kraft. Umiddelbart efter begynder luften igen at sive ud gennem små huller i puden for at afbøde sammenstødet mellem passager og pude. Hele processen, fra sammenstødet sker, til luftpuden er fyldt, foregår på en tyvendedel af et sekund. Airbags, der siden 1998 har været standardudstyr i personbiler, er ikke nogen ny opfindelse. Det første patent stammer fra anden verdenskrig, hvor man eksperimenterede med airbags til fly. I dag er der som regel kun airbags i rattet og instrumentbrættet. Men i fremtiden forventer flere bilproducenter at introducere airbags, der beskytter mod sidekollisioner.