Hvorfor kører biler ikke på alkohol?

Alkohol fremstilles af biologisk nedbrydeligt materiale og forurener mindre end benzin. Hvorfor bruger vi det ikke som brændstof til biler?

Alkohols flasker på række
© Shutterstock

Alkohol – også kendt som etanol – kan ganske rigtigt fremstilles af en lang række planter, fx kartofler, korn og sukkerrør. Og rent teknisk er der intet til hinder for at køre på ren alkohol. En række bybusser i Stockholm kører fx på ren træsprit, også kaldet metanol, og i Brasilien kører mange biler på alkohol fra sukkerrør. Flere steder i verden kan man desuden købe benzin, som er tilsat alkohol. I forhold til diesel og benzin har alkohol visse fordele. Der dannes færre småpartikler ved forbrændingen, ligesom udslippet af CO2 er mindre. Desuden kan det fremstilles lokalt, og dermed spares der transport. Når alkohol alligevel ikke er særlig udbredt som brændstof, skyldes det, at der også er ulemper. Energitætheden er for eksempel ikke nær så stor som i benzin, og derfor skal man tanke hyppigere. Desuden kan der være startproblemer i koldt vejr. Dertil kommer, at etanol og metanol er temmelig aggressive stoffer, som bl.a. kan få jern til at ruste og plast til at mørne. Der kræves derfor specielle tanke og slanger til brændstoffet. For nylig er der desuden rejst alvorlig tvivl om alkohols miljøvenlighed. Svenske undersøgelser tyder på, at der dannes helbredsskadelige forbindelser, når alkohol afbrændes ved høje temperaturer.