I hvilken type sammenstød bliver skaden på en bil størst?

To tænkte situationer: En bil kører ind i en mur med 60 km/t., og to biler kører ind i hinanden, hver med 60 km/t. I hvilken af de to situationer bliver skaden størst?

Frontal sammenstød mellem to biler
© Shutterstock

Rent matematisk skulle man tro, at skaden blev dobbelt så stor i det sidste tilfælde, fordi den samlede hastighed er 120 km/t. Men kigger man nærmere på problemet ved hjælp af fysikkens love, når man frem til et helt andet resultat. Man må gå ud fra, at skaden på bilen svarer til den kraft, den påvirkes af ved sammenstødet. Og Newtons 2. lov siger, af kraften gange stødtiden er lig bilens masse gange dens hastighedsændring. Såvel bilens masse som hastighedsændringen (fra 60 km/t. til 0 km/t.) er ens i de to situationer. Og den tid, det tager at krølle en bil sammen, er også omtrent den samme, uanset om den støder mod en mur eller en anden bil. Hvis bilerne er helt identiske, både med hensyn til masse og opbygning, vil sammenstødet i teorien resultere i, at stedet, hvor kofangerne mødes, ligger helt fast, da alt kan spejles i dette punkt. Og når bilen kører ind i en massiv mur, vil kofangeren også ligge fast i et bestemt punkt. Det vil sige, at der er tale om to identiske situationer! Skaden bliver derfor den samme i begge tilfælde. I virkelighedens verden er to biler naturligvis aldrig fuldstændig ens, ligesom et sammenstød meget sjældent sker 100 procent frontalt. Men det er stadig ikke sådan, at skaderne på den ene bil bliver dobbelt så store, når den kører ind i en anden bil, som når den brager ind i en mur. Tværtimod vil det ofte være en “fordel” at køre ind i en anden bil. Når en bil støder ind i en urokkelig mur med en vis hastighed, bliver hele den forreste del af bilen omgående deformeret, ofte med dødelig udgang for føreren. Ved et sammenstød med en anden bil giver strukturerne i begge de involverede biler efter og glider til en vis grad af på hinanden. Derved øges overlevelseschancerne betragteligt.