Goodyear

Nyt hjul renser luften i byen

Fremtidens dæk skal rense byen for den forurening, biler udleder. Dækkene skal fyldes med mos og suge vand og CO2 til sig.

Bilfabrikanter verden over arbejder på at udvikle biltyper, som ikke forurener luften. Og nu går dækfabrikanten Goodyear et skridt videre:

Firmaet har offentliggjort konceptet for et nyt hjul, som ikke blot skåner miljøet, men ligefrem forbedrer det.

I hjulets yderside rundt om navet findes et hulrum, som er fyldt med mos. Når bilen kører, trækkes en luftstrøm gennem moslaget, som ved fotosyntese opsamler CO2 fra luften og frigiver ilt.

Mosset holdes automatisk fugtigt ved hjælp af dækkets særlige konstruktion, som suger vand fra vejbanen og transporterer det ud i moslaget.

Dækket mangler aldrig luft

Dækket er ikke pumpet med luft, men består i stedet af flere skiver af gummi placeret side om side med indbyrdes mellemrum.

Ifølge fabrikanten giver denne særlige konstruktion både et godt vejgreb og en god stødabsorbering, samtidig med at strukturen sikrer et let hjul.

Firmaet har også ambitioner om at trække energi ud af mossets fotosyntese og bruge den til at drive den teknik, som skal indbygges i hjulet. Det kan være sensorer, som registrerer bilens bevægelser, og et lysende bånd rundt langs fælgen, som advarer andre trafikanter om bilens manøvrer.

© Goodyear

Firmaet har beregnet, at hjulet i en by som Paris med 2,5 millioner biler vil kunne omsætte 4000 tons CO2 og frigive 3000 tons ilt om året.

Hjulet, som har fået navnet Oxygene, skal efter planen produceres af genbrugsgummi fra allerede udtjente dæk.

Hjulets bevægelse holder fotosyntesen i gang

Hjulets særlige konstruktion sikrer, at det indbyggede lag af mos forsynes med vand fra vejbanen og CO fra byluften.