Volkswagen-snyd: Så farlige er NOx-partiklerne

Den verserende sag, hvor Volkswagen har snydt med udledningerne fra deres dieselbiler, kan få fatale konsekvenser for Europas befolkning. Dieselos indeholder nemlig yderst sundhedsfarlige stoffer.

vw-skandale

Nedsat lungefunktion, infektioner, hjerteproblemer og dødsfald. Det kan i værste fald vise sig at være konsekvenserne for tusindvis af mennesker ovenpå den verserende skandale i Volkswagen.

11 millioner VW-biler på verdensplan har fået installeret software, som under laboratorietest får bilerne til at lukke mindre NOx-forurening ud, end de gør på landevejen.

Volkswagens biler forurener altså i realiteten langt mere, end testene viser.

Volkswagen manipulerede tests

NOx bliver udledt, når temperaturen i motoren er meget høj. Jo højere temperatur – des mere NOx. Men samtidig bliver bilerne også mere energieffektive, når motoren er varmere.

Under tests af NOx-udledning sørgede softwaren for at skrue ned for forbrændingseffektiviteten, så bilerne kørte dårligere men til gengæld udledte færre gasser. Ude på vejene blev reguleringen fjernet igen.

11 millioner biler fra Volkswagen oser løs

Og snyderiet har ikke blot haft lille betydning. Beregninger har vist, at de 11 millioner biler tilsammen udleder omkring 250.000 til 1.000.000 ekstra tons NOx på årsbasis mere end antaget.

Den ekstra forurening svarer til den samlede udledning på et år fra kraftværker, industri, køretøjer og landbrug i hele Storbritannien.

Volkswagen kan ødelægge lunger

NOx – også kaldet kvælstofilter – er en fællesbetegnelse for gasserne nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2).

I modsætning til CO2, som ikke er farlig for mennesker, kan udledningen af NOx have fatale konsekvenser.

Gasserne kan medføre nedsat lungefunktion og kan også give alvorlige infektioner i lungerne. De små molekyler er yderst reaktive og trænger let ind i lungevævet, hvor de forårsager skader.

I byerne stammer NOx’erne især fra dieselbiler, hvis udstødning hovedsageligt indeholder NO og nogle få procent NO2.

Hjertepartienter er også i fare

NOx’er kan også reagere med større partikler, så de bliver til nye stoffer, der giver luftvejsproblemer og kan forværre hjertepatienters tilstand.

Alene i London er høje NOx-niveuaer skyld i omkring 9500 dødsfald årligt.

Men Volkswagen er ikke den eneste store synder, når det kommer til Jordens helbred. Vores planet er i en så dårlig forfatning, at den har brug for førstehjælp: