Hvordan virker jagerpiloters g-kraft-dragt?

G-kraft-belastning kan presse blodet væk fra jagerpilotens hjerne og ned i benene. Derfor bærer han en dragt, der sikrer, at hjernen får blod nok

US jet pilot

Som jagerpilot bliver man udsat for accelerationer, der er op til ni gange kraftigere end tyngdekraften. Man taler om en belastning på 9 g, som kan være farlig, fordi den presser blodet ned i benene og dermed væk fra hjernen.

Det fører i første omgang til, at piloten mister farvesynet eller får tunnelsyn, så han populært sagt ser omgivelserne, som om han kikkede gennem to paprør. Vedvarende høje g-kraft-belastninger kan medføre, at piloten kortvarigt mister synet helt eller endda bliver bevidstløs. Derfor bærer jagerpiloter en særlig g-kraft-dragt, der består af et par specielle bukser, som kan pustes op.

I kampflyet forbindes dragten til flyets trykluftsystem, og jo højere g-kræfter flyet udsættes for, jo mere luft pumpes automatisk ind i dragten. Trykluften hindrer blodet i at ophobe sig i pilotens ben og sikrer dermed, at hjernen får blod nok. For yderligere at modvirke g-kræfterne må piloten spænde musklerne i hele kroppen.

Det er en teknik, de lærer under træningen. Der findes forskellige g-kraft-dragter. Nogle med væske i stedet for trykluft, men fælles for dem er, at de højst sænker belastningen med ca. 1 g.