Hvornår sker de fleste flyulykker?

Er det rigtigt, at de fleste flyulykker sker under landing? Hvor farligt er det at flyve?

Ned styrtet fly på rødlig baggrund
© Shutterstock

Ulykker med fly vækker altid stor opsigt, men rent statistisk er flyulykker uhyre sjældne. Antallet af omkomne har gennem de seneste 10 år ligget på cirka 1300 om året, dog med store udsving. I 1996 var tallet således oppe på 2234, mens der i 1997 “kun” var 707 omkomne. Terrorangrebet på USA i september sidste år betød, at 266 omkomne blev føjet til 2001-statistikken, så antallet af døde nåede 1150. Antallet af omkomne skal ses i forhold til, at langt over en milliard mennesker transporteres med fly i løbet af et år, og da flytrafikken – bortset fra tilbageslaget efter 11. september – har været konstant stigende i mange år, er den relative sikkerhed blevet bedre og bedre. På 15 år er lufttrafikken således fordoblet, uden at der af den grund er omkommet flere. Ulykkerne sker næsten aldrig, når flyet befinder sig højt oppe i luften. Det er under starten, stigningen, anflyvningen og landingen, at ca. 80 procent af ulykkerne sker. Statistisk set er landingen lidt farligere end starten. Når disse faser er de farligste, skyldes det, at piloten kun har kort tid til at reagere, hvis der opstår en teknisk fejl eller en uventet situation. Det var fx tilfældet, da et SAS-fly i oktober sidste år kolliderede med et lille fly på startbanen i Milano, netop som SAS- flyet var ved at lette.