Hvorfor betyder rødt lys stop?

Hvad er forklaringen på, at det netop er farverne rød og grøn, man bruger i lyskurve? Er det tilfældigt, at det røde lys betyder stop og det grønne kør?

Samling af lyssignaler
© Shutterstock

Rød er en farve, der signalerer fare. Blodet er fx rødt, og i naturen bruger bl.a. insekter røde farver til at skræmme deres fjender. Rødt var derfor det mest oplagte valg, da man begyndte at bruge lys til at regulere trafikken. Et af de første trafiklys blev opsat i England i 1862, hvor en jernbane krydsede en meget befærdet vej. Lyssignalet skulle advare fodgængere og kørende trafik, og det havde to farver: Rødt for stop og hvidt for klar bane. I 1868 blev der i London opsat en forløber for den moderne lyskurv, nemlig to gaslamper, som lyste skiftevis rødt og grønt. Desværre eksploderede en lampe, og en politimand blev dræbt. Derfor gik der mange år, inden der igen kom lyssignaler i gaderne. Til gengæld vandt signallyset hurtigt frem i jernbanedriften. I slutningen af 1890’erne kom der endnu en farve til, da det amerikanske politi indførte det gule lys, som varsler, at lyset er ved at skifte. I adskillige år bestod de fleste amerikanske signaler dog af to skilte, hvor der stod henholdsvis “Stop”og “Go”, men de blev efterhånden udskiftet med rødt og grønt lys, og det system bruges nu i hele verden. Når grøn er blevet den farve, der signalerer “kør”, skyldes det sandsynligvis, at grøn er naturens farve, og at de grønne farver opfattes som rare. Man kunne også have valgt blåt, men et fast blåt lys er langt sværere at se på afstand. De første trafiklys var manuelt betjente, men omkring 1920 dukkede de første automatiske anlæg op. I dag findes der mange lyskryds, der er så avancerede, at perioderne med rødt og grønt lys hele tiden afpasses til den aktuelle trafik. Det foregår ved, at der fra sensorer i vejbanen hele tiden går besked til trafiklysets styreenhed.