Shutterstock

Glidecreme skal gøre skibe klimavenlige

Ved at indsmøre fragtskibe i slim kan man ifølge forskere reducere fartøjernes friktion og dermed spare på brændstoffet.

En forskergruppe fra Korea Advanced Institute of Science and Technology har regnet sig frem til, hvordan skibe i fremtiden kan gøres mere klimavenlige: Ved at indsmøre dem i glidecreme.

Problemet i dag er, at der opstår stor friktion – eller modstand mod bevægelse – når et skib skærer sig gennem bølgerne. Faktisk er op mod 70 procent af den modstand, et fartøj møder, friktion mellem skrog og vand – og det koster store mængder brændstof og dermed CO2 i klimarengskabet.

I jagten på en gnidningsfri og grønnere løsning, har de koreanske forskere imidlertid hentet inspiration fra havbiologien.

🎬 Fornem omfanget af klodens skibstraffik:

Fiskeslim mindsker modstanden

Fisk og tang udleder et naturligt lag af slim, som gør deres overflade glat og dermed reducerer friktionen. Forskerne har brugt det princip til at simulere, hvordan skibe på tilsvarende vis kan sikres en glat overfart.

Ved at skabe en overflade med indbyggede fordybninger, kan slim spredes udover skibsskroget og skabe en friktions-reducerende hinde. Tanken er, at fordybningerne løbende skal fyldes med slim, så hinden spreder sig ensartet og konstant udover skroget.

Tidligere undersøgelser har vist, at det vil reducere vandmodstanden med op til 18 procent.

Hinde skal spredes jævnt

I den nye undersøgelse beregner forskerne fra Korea Advanced Institute of Science and Technology, hvordan ingeniørerne bedst konstruerer og indsmører et slim-skib.

Forskerne har analyseret fragtskibes gennemsnitsfart og typiske byggematerialer, og derudfra simuleret, hvordan fordybningerne skal udformes for at opnå den bedste effekt.

Undersøgelsen viser, at store, åbne områder på skroget giver en bedring fordelingen af slimen, sammenlignet med mindre åbne områder.

Nu håber forskerne, at deres opdagelse af det optimale design for slim-fordeling på skibe kan betyde, at virkelighedens fartøjer på sigt kan blive udrustet med slimfordybninger og på den måde spare energi og brændstof.

Skibsfarten står for 90 procent af klodens internationale transport og udleder hvert år omtrent lige så meget CO2 som Tyskland.