Hvordan kan man sejle mod vinden?

Fugleperspektiv på containerskib
© Shutterstock

Det er ikke muligt at sejle direkte op mod vinden. Når man befinder sig lige i “vindøjet”, vil sejlene blafre, og båden går i stå. Men som enhver sejler ved, er det muligt at krydse op mod vinden. Den optimale position er 30-45 grader i forhold til vindretningen, hvor båden ligger i en position, så sejlene lige nøjagtig ikke blafrer. Her vil båden bevæge sig fremad, fordi vinden påvirker sejlet med en kraft, der både har en sidelæns og en fremadrettet komponent i forhold til bådens retning. Den sidelæns komponent, der er den største, neutraliseres delvist af den kraft, som vandet påvirker bådens køl med. Derfor bevæger båden sig ikke alt for meget til siden. Så længe den fremadrettede kraft kan overvinde modstanden fra vandet, bevæger båden sig fremad, og ved at ændre retning ofte ved at dreje sejlet kan båden nå sit mål.