SkySails

Vi skal modernisere verdens fragtskibe

Verdens skibe udleder hvert år 800 mio. tons CO2 – det er dobbelt så meget som flytrafikken. Hidtil er der stort set ikke stillet nogen miljøkrav til skibsfarten, men der er gode muligheder for at gøre den renere, oven i købet med en økonomisk gevinst.

23. november 2009 af Ib Salomon

Vi er dybt afhængige af fragtskibe. 90 procent af Europas importvarer ankommer med skib, og hver gang de europæiske lande udveksler 100 tons gods, bliver de 40 transporteret med skib. I alt bliver det til 3,5 milliarder tons skibsfragt om året, og selv om skibe bruger mindre energi end lastbiler til at transportere et ton gods, så står de for et stort udslip af CO2.

Skibsfarten er endnu ikke omfattet af klimaaftalerne, og den har traditionelt haft lov til at bruge det dårligste brændstof, tung fuelolie. Hver gang der brændes ét ton olie i en skibsmotor, sendes der 3,2 tons CO2 op i atmosfæren, fordi ét kulstofatom binder sig til to iltatomer. Det bliver til 800 millioner tons om året eller ca. fire procent af det globale udslip. Hertil kommer enorme udslip af svovl og småpartikler. Især i verdens store havne er koncentrationen af småpartikler i luften så høj, at partiklerne ligefrem truer indbyggernes helbred.

Skibsfarten kan spare hver tredje liter

Der er kort sagt nok at tage fat på, men en række nye forsøg viser, at det både kan gavne miljøet, klimaet og rederiernes økonomi at gøre en indsats: Samlet set kan skibsfarten spare hver tredje liter brændstof – og vel at mærke ved at ombygge de skibe, der allerede sejler.

Det er en vigtig pointe, for der er i disse år stor overkapacitet af fragtskibe, og det betyder, at der kun bliver bygget få nye fragtskibe de kommende år. Nogle af ændringerne er særdeles rentable, fordi investeringen kan tjenes hjem på 12 år.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.