Video: Det bølgesikrede skib

Et skib sejler roligt og stabilt gennem høje bølger. Se her, hvordan det kan lade sig gøre.

Ship on ocean

Læs mere: norske forskeres kamp mod bølgerne

Læs artiklen "Farvel til søsygen" og bliv klogere på de norske forskeres arbejde med at udvikle skibet, der ligger stille i storm. Artiklen er fra Illustreret Videnskab 5/2014. Som abonnent på bladet kan du hente artiklen ved hjælp af knappen nedenfor.

Skibet ligger stille trods bølger og søgang

I 2015 sejler et skib ud på Nordsøen. Trods bølger og søgang ligger skibet helt stabilt og upåvirket. Mens bølgerne banker mod dets skrog, ligger skibet helt stille.

Teknologien kaldes en U-tank, og den arbejder norske forskere med lige nu. De har testet den på et lille modelskib, og det kan du se i videoklippet herunder.

Video

U-formet tank

En U-tank er en vandtank med form som et U, der er bygget ind langs siderne af et skibs skrog. Hvis en bølge for eksempel rammer skrogets højre side, bliver det målt af skibets sensorer, der er koblet til U-tanken.

Fjernstyrede ventiler puster umiddelbart efter luft ind i venstre side af U-tanken, så vandstanden hæver sig i tankens højre side. På den måde modsvares påvirkningen fra bølgen med en tilsvarende, modsatrettet kraft i U-tanken.

I videoen ses derfor også, hvordan vandstanden hæver og sænker sig i U-tanken, afhængigt af hvilken side, bølgerne kommer fra.