Hvordan holder man luften ren i ubåde?

Iltniveauet skal holdes oppe i en ubåd med ganske lidt plads.

Submarine

Der er flere udfordringer i at holde luften ren i en ubåd, hvor mange mennesker er samlet på lidt plads.

For det første bruger mennesker ilt fra luften og udånder kuldioxid og vand. Det er giftigt, hvis man gennem længere tid indånder luft med blot et par procent kuldioxid – kommer koncentrationen op på fem procent, kan det forårsage bevidstløshed og kvælning. Derfor skal iltniveauet holdes oppe, mens luftens indhold af kuldioxid skal holdes nede.

Vandet skal også fjernes, da det bl.a. tærer på installationerne. Endelig kan fx støv og bakterier forårsage sygdomme og ubehag.

Støv og bakterier kan fjernes med luftfiltre, der minder om dem, man kan købe til hjemmet. Vandet fjernes med affugtere, der lader luften passere køleelementer, hvor den kondenseres til vand, som derefter kan samles. Endelig er der kuldioxid, som kan fjernes fra luften med såkaldte skrubbere, der kemisk binder kuldioxid og andre gasser. Her er natriumhydroxid fx glimrende til at absorbere kuldioxid.

I gennemsnit bruger et menneske 500-600 liter ren ilt om dagen. Det kan bringes om bord på flere måder, hvor trykflasker er den mest simple. De har dog den ulempe, at de er tunge og fylder meget i forhold til deres indhold af ilt.

Ilt kan også medbringes i såkaldte iltdåser, som rummer ilt bundet kemisk, fx i form af natriumklorat, der frigiver ilt, når det varmes op. I forhold til vægt og plads er det en effektiv løsning. Nogle ubåde kan også selv lave ilt med elektrolyse, hvor havvand spaltes i brint og ilt.