Asteroider bragte livets byggesten til Jorden

Dna-molekylets rygrad kan være dannet i rummet. Bagefter har asteroider bragt forbindelserne til Jorden – og måske også mange andre kloder.

Dna-molekylets rygrad kan være dannet i rummet. Bagefter har asteroider bragt forbindelserne til Jorden – og måske også mange andre kloder.

Shutterstock

Grundstoffet fosfor er helt afgørende for livet på Jorden.

Fosfor indgår i opbygningen af vores cellers membraner, hjælper med at holde alle celler i live og er rygraden i selve livets opskrift, dna. Uden fosfor ville livet, som vi kender det, derfor ikke eksistere.

Fosfor kan kun bruges i livets byggesten, hvis den indgår i vandopløselige forbindelser, ligesom for eksempel fosfat og fosforsyre, men forskere har ikke anet, hvor Jordens vandopløselige fosforforbindelser oprindeligt stammer fra.

© Shutterstock

Fosfor er livets rygrad

Din krop rummer ca. et kilo fosfor, der bl.a. holder sammen på dine celler og dit dna.

  • Sort pil: Cellemembranen er bygget op af fosforforbindelser.
  • Rød pil: Cellens energi skabes i de såkaldte mitokondrier i form af molekylet ATP, som indeholder fosfor.
  • Blå pil: Arvematerialet i kromosomer og dna-strenge bliver holdt sammen af fosforforbindelser.

Livets byggesten er skabt af gift

Nu har kemikere fra University of Hawaii, USA, vist, at de livgivende fosformolekyler kan være skabt i rummet, hvorefter de er blevet transporteret til Jorden med kometer og asteroider.

Asteroider indeholder molekylet fosfan - en fosforforbindelse, som er giftig for alle levende organismer.

Hvis fosfan kan omdannes til for eksempel fosfat og fosforsyre i rummet, er det sandsynligt, at asteroider har bragt stofferne til Jorden.

© Shutterstock & Ken Ikeda

Giftige stoffer bliver til livgivende molekyler

Kemikere har genskabt den temperatur og stråling, der findes på overfladen af en asteroide. Forsøget afslørede, at en af de vigtigste ingredienser i vores dna kan være skabt i rummet.

For at efterprøve teorien efterlignede kemikerne derfor forholdene på overfladen af en asteroide og tilførte fosfan.

Når forskerne rettede elektronstråling som den, der findes i rummet, mod fosfanmolekylerne i et trykkammer, blev bindingerne imellem stoffets atomer brudt, så fosfor kunne indgå i andre forbindelser og bl.a. danne fosforsyre.

Forskerne mener derfor, at en af de vigtigste byggesten til livet på Jorden kan være dannet i rummet.

Opdagelsen bidrager til forståelsen af, hvor vi kommer fra, og samtidig sandsynliggør den, at livets fosforholdige byggesten findes på mange andre kloder omkring os.