Shutterstock

Asteroider bragte livets byggesten til Jorden

Dna-molekylets rygrad kan være dannet i rummet. Bagefter har asteroider bragt forbindelserne til Jorden – og måske også mange andre kloder.

Grundstoffet fosfor er helt afgørende for livet på Jorden.

Fosfor indgår i opbygningen af vores cellers membraner, hjælper med at holde alle celler i live og er rygraden i selve livets opskrift, dna. Uden fosfor ville livet, som vi kender det, derfor ikke eksistere.

Fosfor kan kun bruges i livets byggesten, hvis den indgår i vandopløselige forbindelser, ligesom for eksempel fosfat og fosforsyre, men forskere har ikke anet, hvor Jordens vandopløselige fosforforbindelser oprindeligt stammer fra.

© Shutterstock

Fosfor er livets rygrad

Din krop rummer ca. et kilo fosfor, der bl.a. holder sammen på dine celler og dit dna.

  • Sort pil: Cellemembranen er bygget op af fosforforbindelser.
  • Rød pil: Cellens energi skabes i de såkaldte mitokondrier i form af molekylet ATP, som indeholder fosfor.
  • Blå pil: Arvematerialet i kromosomer og dna-strenge bliver holdt sammen af fosforforbindelser.

Livets byggesten er skabt af gift

Nu har kemikere fra University of Hawaii, USA, vist, at de livgivende fosformolekyler kan være skabt i rummet, hvorefter de er blevet transporteret til Jorden med kometer og asteroider.

Asteroider indeholder molekylet fosfan - en fosforforbindelse, som er giftig for alle levende organismer.

Hvis fosfan kan omdannes til for eksempel fosfat og fosforsyre i rummet, er det sandsynligt, at asteroider har bragt stofferne til Jorden.

© Shutterstock & Ken Ikeda

Giftige stoffer bliver til livgivende molekyler

For at efterprøve teorien efterlignede kemikerne derfor forholdene på overfladen af en asteroide og tilførte fosfan.

Når forskerne rettede elektronstråling som den, der findes i rummet, mod fosfanmolekylerne i et trykkammer, blev bindingerne imellem stoffets atomer brudt, så fosfor kunne indgå i andre forbindelser og bl.a. danne fosforsyre.

Forskerne mener derfor, at en af de vigtigste byggesten til livet på Jorden kan være dannet i rummet.

Opdagelsen bidrager til forståelsen af, hvor vi kommer fra, og samtidig sandsynliggør den, at livets fosforholdige byggesten findes på mange andre kloder omkring os.