Dansk forskerhold gør skelsættende Big Bang-opdagelse

20 års intens jagt på en metode til at analysere antistof er slut, og dermed har forskere - under dansk ledelse - taget et tigerspring mod en endelig forståelse af Big Bang og hele Universets opståen.

ALPHA Project

Et forskerhold ved CERN under dansk ledelse har for første gang nogensinde formået at gennemlyse antistof og derved kunnet foretage en konkret spektroskopisk måling af selve grundlaget for Universets opståen.

Antistof er i fysikkens verden hele præmissen for, at Big Bang-teorien giver mening, for uden antistof kan et uendeligt univers fuld af stof ikke være opstået ud af ingenting.

Uden anti-stof ville vi ikke findes

Big Bang teorien er nemlig lige så simpel, som den hidtil har været umulig at bevise:

For at alt stof i verden kan være opstået ud af det bare ingenting, kræver det, at der eksistere præcis lige meget antistof og stof - i princippet et anti-atom for hvert eneste atom i hele Universet.

Ingen har blot den fjerneste anelse om, hvor alt dette antistof gemmer sig, men for at de helt elementære fysiske teorier om verden skal give mening og holde stik, må antistof eksistere, og disse "anti-atomers" egenskaber må modsvare de kendte atomers.

Revolutionerende analyse skuffer ikke

Og det er her, de netop offentliggjorte resultater af en spektroskopisk analyse af anti-brint ved CERNs ALPHA-projekt kommer ind i billedet.

Anti-brint er antistoffet til det simpleste atom, brint, og hvor brint består af én elektron og én proton, består anti-brint af én positron og én antiproton.

Resultaterne af analysen viser, som beskrevet i det velanskrevne videnskabelige tidsskrift, Nature, heldigvis for de eksisterende fysiske modeller, at anti-brint tilsyneladende opfører sig præcis som brint.

Kulmination på 20 års forskning

Forskere har kendt til anti-brint siden 1990, men udfordringen inden for forskning i antistof er, at stof og antistof ikke kan eksistere sammen - overhovedet.

Mødes de, udligner de straks hinanden og forvandles til ren energi.

Derfor har analyser og observationer af antistof været et intenst mål for fysikken i mere end 20 år.

"Det betyder, at fokus nu kan skifte til at arbejde konkret med at udvikle metoder til nøjagtige målinger af antistof. Det er en milepæl, der er den foreløbige kulmination af 20 års ihærdigt arbejde indenfor feltet,” siger professor Jeffrey Hangst fra Aarhus Universitet, der leder ALPHA gruppen ved CERN.