Shutterstock

Her er beviserne for Big Bang

Astronomerne har tre stærke argumenter for, hvorfor Big Bang var begyndelsen på alt, der nogensinde har eksisteret i Universet.

Teorien om big bang

Man kan aldrig bevise en videnskabelig teori, men kun forsøge at modbevise den.

Teorien om big bang hviler på tre søjler, der på hver sin måde har overbevist de fleste astronomer om, at der er tale om den hidtil bedste beskrivelse af universets udvikling.

1. søjle: Universets udvidelse

Den første søjle er universets udvidelse, der følger den såkaldte Hubble-lov. Astronomerne har observeret, hvordan galakserne bevæger sig bort fra hinanden, og har derfor meget logisk regnet tilbage til det tidspunkt, hvor alt stof var samlet i et punkt.

2. søjle: Fordeling af grundstoffer i universet

Den anden søjle er fordelingen af grundstoffer i universet. Universet består af tre fjerdedele brint og en fjerdedel helium plus en ganske lille smule tungere grundstoffer. Ifølge big bang blev brint dannet først, og efter få minutter blev en del af denne brint omdannet til helium ved en serie af kerneprocesser.

Disse processer ophørte, efterhånden som stoffet blev fortyndet og spredt, og beregninger giver netop den fordeling af brint og helium, som vi observerer.

3. søjle: Baggrundsstrålingen

Den tredje søjle er baggrundsstrålingen, der kommer til os fra alle retninger på himlen. Ifølge big bang-teorien opstod denne stråling, da universet var 380.000 år gammelt og var kølet ned til en temperatur på omkring 3000 grader.

I dag ser vi strålingen ved en temperatur på knap tre grader over det absolutte nulpunkt. Det skyldes, at universet har udvidet sig mere end 1000 gange, siden strålingen blev til for milliarder af år siden.