Hvor i universet skete big bang?

Ved man, hvor i universet big bang fandt sted?

Where did big bang happen

En af de store misforståelser om big bang er, at det var en eksplosion, der fandt sted i et allerede eksisterende rum. Det er ikke tilfældet. Ved big bang blev både rum og tid skabt.

Før big bang var der ikke noget univers

Vi kan bedst forstå dette ved en analogi, hvor universet sammenlignes med en ballon, der blæses op. I denne analogi er universet overfladen af ballonen. Ved big bang fyldte ballonen ikke noget – der var ikke noget univers. Ud fra denne analogi kan vi se, at der ikke kan være noget centrum for udvidelsen i vores univers. Centrum for ballonens udvidelse er jo inde i ballonen og ikke på overfladen.

Big bang skete alle steder - og ingen steder

På den anden side vil enhver iagttager på overfladen opleve, at alle galakser fjerner sig, fordi ballonens overflade hele tiden vokser. Dette gælder overalt på overfladen, og enhver iagttager kan hævde selv at være i centrum for udvidelsen. Så derfor er svaret, at big bang fandt sted alle steder – og samtidig ingen steder – i universet.