NASA Goddard Space Flight Center
Stjerne æder planet.

Stjerner æder deres egne planeter

Planeter i fremmede solsystemer kan komme så tæt på deres stjerner, at de risikerer at blive opslugt. Ny forskning viser, at det sker langt oftere, end astronomerne hidtil har troet.

Exoplaneter, som ligner Jorden, er i stor fare for at blive ædt af deres egne stjerner. I hvert fald hvis planeterne tilhører et såkaldt dobbeltstjernesystem. Det viser en ny undersøgelse foretaget af forskere fra det italienske astrofysiske institut INAF.

I en fjerdedel af de solsystemer, hvor planeter kredser om en dobbeltstjerne, bliver en af planeterne på et tidspunkt opslugt af en af stjernerne. Det sker dermed langt hyppigere, end astronomerne hidtil har troet.

Tidligere studier har vist, at der i nogle dobbeltstjerner er forskel på de to stjerners indhold af tunge grundstoffer som fx jern. Men årsagen har hidtil været et mysterium.

En mulighed har været, at stjernerne simpelthen er født forskellige, men den forklaring giver astrofysikerne store problemer, da stjernerne ifølge teorien næsten altid er dannet af den samme gassky.

Stjernefødsel, dobbeltstjerne

Langt de fleste dobbeltstjerner fødes samtidig af den samme sky af støv og gas. Derfor burde de have den samme stofsammensætning.

© NASA/JPL-Caltech/T. Pyle

Det er derfor mere sandsynligt, at forskellen er opstået, fordi den ene af stjernerne har opslugt en planet med et højt indhold af tunge grundstoffer, dvs. en klippeplanet som Jorden.

Varme stjerner afslører sig selv

For at finde ud af, hvor ofte det er tilfældet, undersøgte forskerne stofsammensætningen i 107 dobbeltstjerner, hvor de to stjerner er næsten ens. Forskerne fokuserede på stjerner med overflader, som er lidt varmere end Solens, dvs. med temperaturer over 6500 grader.

Denne type stjerne beholder det opslugte materiale i sit yderste lag, og derfor kan eventuelle metaller fra en planet spores i lyset fra stjernen. I ca. en fjerdedel af dobbeltstjernerne kunne forskerne se stor forskel på indholdet af de tunge grundstoffer.

I koldere stjernepar fandt forskerne ikke den samme forskel. Årsagen er, at planetmaterialet i en koldere stjerne fordeler sig i alle stjernens lag, så det “fortyndes” så meget, at det ikke længere kan detekteres i lyset fra stjernen.

Planet ædes af stjerne.

Materialet, som opsluges fra en klippeplanet, vil blive i de yderste lag af en varm stjerne. Derfor kan sporene af det ses i lyset fra stjernen.

© Keith Wood/Vanderbilt University

Stjernernes temperatur har ingen betydning for deres evne til at sluge planeter. Forskernes resultater tyder derfor på, at der generelt sker opslugning af planeter i en fjerdedel af alle dobbeltstjernesystemer – og at det er årsagen til, at et makkerpar af stjerner kan have forskelligt indhold af tunge grundstoffer.

Hvis stjernerne var født forskellige, ville vi se den samme grad af forskellighed hos både de varme og de kolde dobbeltstjerner.

Solen er ikke sulten endnu

Forskernes resultater gælder kun for dobbeltstjerner, men de understreger, at også enkeltstjerner som Solen muligvis kan opsluge planeter. For enkeltstjerner er det bare ikke muligt at lave en tilsvarende undersøgelse, fordi der ikke er en tvillingestjerne at sammenligne med.

Dobbeltstjerne, to sole
© Shutterstock

Stjerner optræder mest i par

Det betyder dog ikke, at vi skal være bange for at blive ædt af vores egen Sol foreløbig. Vores solsystem virker meget stabilt, og der er ikke tegn på, at den inderste planet, Merkur, kan blive opslugt af Solen – i hvert fald ikke før vores stjerne om ca. 4 mia. år går ind i sin dødskamp og svulmer op til en rød kæmpestjerne.

Til den tid vil Solen blive så stor, at den omslutter Merkur og Venus – og muligvis også Jorden.